.

.

.

Podejdźcie do Pani Moniki – Ona ma następne instrukcje.

Nie da ich jednak bez hasła.

Hasłem jest pewna liczba. Jeśli odgadniecie poniższą zagadkę, to znać będziecie liczbę, która jest hasłem:
„Gdy na głowie staje
lubią ją uczniowie.
Co to jest takiego?
Kto na to odpowie?”