Nazwisko Dziecka 1*:
  Imię Dziecka 1*:
  Rok urodzenia Dziecka 1*:
  Nazwisko Dziecka 2:
  Imię Dziecka 2:
  Rok urodzenia Dziecka 2:
  Nazwisko Dziecka 3:
  Imię Dziecka 3:
  Rok urodzenia Dziecka 3:
  Miasto/Dzielnica*:
  Nazwisko Opiekuna*:
  Imię Opiekuna*:
  Rok urodzenia Opiekuna*:
  Adres email Opiekuna*:
  Numer telefonu Opiekuna*:

  Aby dziecko zostało wpisane na listę uczestników należy dokonać opłaty w wysokości 40 złotych od dziecka, do dnia 01.12.2022 na konto Organizatora:
  Stowarzyszenie ROC Razem Osiągniemy Cel - NestBank: 91 2530 0008 2009 1014 4143 0001
  z dopiskiem Mikołaj + imię i nazwisko dziecka/dzieci, za które wysyłana jest opłata. Prosimy także o przesłanie potwierdzenia przelewu w odpowiedzi na maila potwierdzającego zapis.

  Uwagi:
  Pola oznaczone * są wymagane.