Nazwa Drużyny*:
  Nazwisko Dziecka 1*:
  Imię Dziecka 1*:
  Rok urodzenia Dziecka 1*:
  Nazwisko Dziecka 2:
  Imię Dziecka 2:
  Rok urodzenia Dziecka 2:
  Nazwisko Dziecka 3:
  Imię Dziecka 3:
  Rok urodzenia Dziecka 3:
  Miasto/Dzielnica*:
  Nazwisko Opiekuna*:
  Imię Opiekuna*:
  Rok urodzenia Opiekuna*:
  Adres email Opiekuna*:
  Numer telefonu Opiekuna*:
  Nazwisko Opiekuna 2:
  Imię Opiekuna 2:
  Nazwisko Opiekuna 3:
  Imię Opiekuna 3:
  Nazwisko Opiekuna 4:
  Imię Opiekuna 4:

  Aby dziecko zostało wpisane na listę uczestników należy dokonać opłaty w wysokości 40 złotych od dziecka, do dnia 27.11.2022 lub 50 zł w terminie 28.11.2023-30.11.2023 na konto Organizatora:
  Stowarzyszenie ROC Razem Osiągniemy Cel - NestBank: 91 2530 0008 2009 1014 4143 0001
  z dopiskiem Mikołaj + imię i nazwisko dziecka/dzieci, za które wysyłana jest opłata.
  W tej cenie jeden opiekun do jednego dziecka ma także poczęstunek (kawa, herbata, poczęstunek w bazie). Jeśli do dziecka będzie więcej opiekunów, prosimy o dokonanie wpłaty 5 zł, do dnia 27.11.2022 lub 10 zł w terminie 28.11.2023-30.11.2023 za dodatkowego opiekuna.

  Uwagi:
  Pola oznaczone * są wymagane.