KOMUNIKAT STARTOWY:

<PREAMBUŁA>

Turystyczny profil rajdu: głównym założeniem tras Wiosennego CZARNEGO KoRNO jest eksploracja miejsc nietypowych, ciekawych turystycznie lub/i związanych z historią. (Mamy nadzieję, że) Trasa poprowadzona jest tak, że nawet te osoby, które dość dobrze znają tereny Dolinek Podkrakowskich, odkryją miejsca dotychczas Im nieznane.

W praktyce oznacza to także, że sportowy aspekt rajdu jest na trochę dalszym planie. Oczywiście zachęcamy do ścigania się i ostrej walki o pudło, ale forma rajdu – chociażby ze względu na zadania terenowe i ilość punktów kontrolnych – może utrudniać długie „przeloty” między punktami. Oczywiście część punktów kontrolnych to będą typowe klasyki rajdów na orientacje: skrzyżowania rowów, końce ścieżek, skraje bagna (albo nie skraje…).

</PREAMBUŁA>

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Baza rajdu:
Szkoła Podstawowa im. Por. Piotra Olka ps. „Gołąb” w Kobylanach,
ul. Jana Pawła II 61, Kobylany

Parking:
Parkowanie pod szkołą możliwe tylko w piątek wieczór.
Zawodnicy przybywający w sobotę rano proszeni są o parkowanie na parkingu naprzeciw Kościoła.
W przypadku wyczerpania wolnych miejsc parkingowych, prosimy o parkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie miejscowości.

Serwis rowerowy w bazie:
W bazie rajdu, w godzinach 9 – 14 będzie działał punkt serwisowy krakowskiego serwisu rowerowego „FUN-BIKES”. W przypadku drobnych awarii lub regulacji możliwa będzie doraźna bezpłatna pomoc techniczna. Serwis dysponował będzie również podstawowymi częściami zamiennymi oraz narzędziami, pod „grubsze” naprawy.

HARMONOGRAM ZAWODÓW:
16 marca (piątek):
20:00 – 23:00 – praca sekretariatu rajdu – przyjmowanie uczestników w bazie rajdu oraz wydawanie pakietów startowych.
17 marca (sobota):
6:00 – 7:00 Praca sekretariatu rajdu (przyjmowanie zawodników i wydawanie pakietów startowych, dla tras długich).
7:15 Odprawa tras długich (pieszej i rowerowej)
8:00 Start tras długich (pieszej i rowerowej)
8:00 – 9:30 Praca sekretariatu rajdu (przyjmowanie zawodników i wydawanie pakietów startowych, dla tras krótkich).
9:30 Odprawa tras krótkich (pieszej i rowerowej)
10:00 Start tras krótkich (pieszej i rowerowej)
10:00 – 11:30 Praca sekretariatu rajdu (przyjmowanie zawodników i wydawanie pakietów startowych dla trasy RODZINNEJ / REKREACYJNEJ).
11:30 Start trasy RODZINNEJ / REKREACYJNEJ
16:00 Koniec czasu dla trasy RODZINNEJ / REKREACYJNEJ
17:00 Koniec limitu spóźnień dla trasy RODZINNEJ / REKREACYJNEJ (nie ma odrębnej dekoracji na tej trasie – wszyscy którzy dotrą do mety są zwycięzcami 🙂 )
17:00 Koniec czasu dla trasy krótkich (pieszej i rowerowej)
18:00 Koniec limitu spóźnień dla tras krótkich (pieszej i rowerowej)
18:00 – 18:30 Przewidywane dekoracja tras krótkich (pieszej i rowerowej).
19:00 Koniec czasu dla trasy pieszej długiej
20:00 Koniec limitu spóźnień dla trasy pieszej długiej.
20:00 Koniec czasu dla trasy długiej rowerowej
21:00 Koniec limitu spóźnień dla trasy rowerowej długiej
21:30 – 22:00 Przewidywana dekoracja zwycięzców tras długich (pieszej i rowerowej)
22:00 AFTER PARTY
18 marca (niedziela):
do 10:00 – wykwaterowanie uczestników z bazy rajdu

PROFIL TRASY:
Ze względu na turystyczny aspekt rajdu, do większości punktów kontrolnych prowadzić będą szlaki lub ścieżki (nie należy jednak oczekiwać ich pełnej przebieżności – być może ostatnio jechały nią T-34-ki w drodze na Berlin). Należy także oczekiwać znacznych przewyższeń. Na trasie wyznaczone będą również odcinki specjalne (OS) – dwa dla tras pieszych oraz jeden dla tras rowerowych. Odcinek to szansa zdobycia dużej ilości punktów przeliczeniowych na małym obszarze. Będzie to jednak wymagało od zawodników zaawansowanej nawigacji (rzeźba terenu, ukształtowanie lasu itp.). Punkty na odcinkach specjalnych będą podlegały takim samym zasadom jak punkty w „normalnej” części trasy (o czym poniżej).
UWAGA: część punktów oraz jeden z odcinków specjalnych trasy pieszej znajdują się w Rezerwatach Przyrody. Zostały on udostępniony na nasze zawody, ale nadal obowiązują nakazy poruszania się po znakowanych szlakach lub ścieżkach dydaktycznych. Punkty kontrolne będą rozplanowane tak, aby nie było potrzeby tych zakazów łamać !!!

Rowerzystów obowiązuje zakaz jazdy po rezerwatach, dlatego żaden z punktów trasy rowerowej nie znajduje się w rezerwacie.
UWAGA: zakaz poruszania się drogami:
– autostrada A4 (całkowity zakaz)
– droga krajowa 79 (dopuszczalne jazda do 200m celem przekroczenia drogi)
– droga krajowa 94 (całkowity zakaz)
– droga wojewódzka 791 (dopuszczalne jazda do 200m celem przekroczenia drogi)
– droga wojewódzka 774 (całkowity zakaz)

Zakaz przekraczania torów kolejowych w miejscach niedozwolonych.

PUNKTY KONTROLNE:
Na trasie umiejscowione będą dwa typy punktów kontrolnych:
a) Klasyczne lampiony z perforatorem
b) Konieczne do odnalezienia obiekty w terenie (ruiny, budowle, obiekty geograficzne)
Potwierdzenie punktów z lampionami odbywać się będzie przez przedziurawienie karty startowej w odpowiednim miejscu. Potwierdzeniem punktu-obiektu w terenie jest odpowiedź na zagadkę / rozwiązanie zadania związanego z tym obiektem. Odpowiedź musi zostać wpisana w odpowiednie miejsce na karcie startowej. Wymagana jest także dodatkowa weryfikacja obecności na punkcie kontrolnym poprzez zrobienia zdjęcia punktu.
(Przypominamy aby zabrać coś do pisania – niby oczywistość, ale przypominamy)
UWAGA TECHNICZNA 1: Punkty-obiekty w terenie są zaznaczone na mapie inaczej niż punkty lampionowe: przed numerem punktu pojawia się litera „X” np. x84, x64.
UWAGA TECHNICZNA 2: Na punktach-obiektach NIE będzie lampionów. Należy szukać odpowiedzi na zagadki.
Na trasie nie będzie umiejscowionych punktów stowarzyszonych. Wszelakie niestandardowe ”elementy” na punktach kontrolnych należy traktować jako czynnik zabawowy / budujący klimat i nie należy zbytnio ich analizować
Raz jeszcze podkreślimy: jakiekolwiek zadania do wykonania znajdują się na punktach oznaczonych na mapie przez Xi nigdzie więcej.
Ze swojej strony dołożyliśmy wszelakich starań aby zadania i zagadki były jednoznaczne i nie wywoływały konsternacji u zawodników. Testowane były na humanistach i osobach z umysłem ścisłym – testy wypadły pozytywnie
Aby zostać sklasyfikowanym należy potwierdzić zdobycie co najmniej jednego punktu kontrolnego (bez znaczenia jakiego będzie on typu).

WAGI PUNKTÓW PRZELICZENIOWYCH:
Każdemu z pkt (zarówno lampionowym jak i punktom-obiektom) przypisane są wagi przeliczeniowe, zgodnie z poniższą regułą
Pkt 20-29 warte będą 20 pkt przeliczeniowych każdy
Pkt 30-39 warte będą 30 pkt przeliczeniowych każdy
…..
Pkt 90-99 warte będą 90 pkt przeliczeniowych każdy
UWAGA: Dla trasy rodzinnej, każdy punkt kontrolny ma wartość (Na trasie rodzinnej nie występują wagi punktów kontrolnych).

LIMITY SPÓŹNIEŃ:
Absolutny limit spóźnień dla wszystkich tras wynosi 1 godzinę. Przekroczenie tego limitu oznacza dyskwalifikację.
Kary w limicie spóźnień:
Dla tras rajdowych (krótkich i długich): za każdą rozpoczętą minutę spóźnienia odejmowane są 3 pkt przeliczeniowe,
Dla trasy rodzinnej: za każde rozpoczęte 10 minut spóźnienia odejmowany jest 1 punkt.

ATRAKCJE DODATKOWE:
Warsztaty szermiercze w bazie rajdu
W ciągu dnia, w bazie rajdu odbywać się będą warsztaty szermiercze dla dzieci i dorosłych. Będą one przeprowadzane na bieżąco, po zebraniu się kilku chętnych osób. W warsztatach mogą wziąć udział wszyscy obecni w bazie rajdu: zawodnicy, ich rodziny i znajomi.
Program warsztatów:
– nauka podstaw pracy nóg
– nauka podstaw prowadzenie broni
– nauka podstawowych działań szermierczych
– sparingi w kontrolowanych i bezpiecznych warunkach
Szkoła Fechtunku ARAMIS zapewnia po swojej stronie odpowiednie ochraniacze (maski szermiercze, kaftany), jak również bezpieczną, atestowaną broń treningową oraz opiekę nad uczestnikami warsztatów.
UWAGA dla wszystkich uczestników warsztatów. Jako że naszym nadrzędnym celem jest bezpieczeństwo osób biorących udział w warsztatach, należy bezwzględnie stosować się do poleceń instruktora prowadzącego.

Klasyfikacja dodatkowa / zabawowa
Niektóre punkty kontrolne tworzyć będą grupy tematyczne, które umożliwią uczestnikom zdobywanie „odznaczeń i tytułów”.
Przykład poglądowy: pkt 25, 47, 64 , 88 tworzą grupę tematyczną: drzewa. Zaliczenie wszystkich tych punktów da każdemu zawodnikowi zaszczytny tytuł DENDROFILA, LEŚNEGO DZIADKA lub czegoś w tym stylu. Nie zdradzimy tutaj zaplanowanych tytułów ani grup
Aby taki tytuł uzyskać trzeba zgłosić chęć odebrania specjalnego dyplomu obsłudze rajdu w chwili oddawania karty startowej.
Grup tematycznych będzie kilka i każdy zawodnik może otrzymać kilka tytułów.
Rzucamy wyzwanie: czy ktoś otrzyma komplet tytułów?
Jak łatwo zauważyć, zabawa nie wymaga od zawodników żadnych dodatkowych działań na trasie, oprócz zgłoszenia chęci otrzymania tytułu, po zaliczeniu odpowiednich punktów.