TERMIN I MIEJSCE RAJDU:
Rajd na Orientację „LISZKOR” zwany dalej Rajdem odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2019 r. w Świnnej Porębie.

Rajd jest kontynuacją Nadwiślańskiego Maratonu na Orientację.
Terenem rozgrywania zawodów będzie obszar Świnnej Poręby i okolica (Gminy Mucharz, Wadowice i okolica).

CELE IMPREZY:
• Popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku;
• Ukazanie uczestnikom piękna terenów gminy Mucharz, Wadowice i okolic;
• Wyłonienie najlepszych zawodników wśród uczestników;
• Propagowanie zdrowego trybu życia, turystyki i rekreacji;
• Wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację;
• Praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem;

BAZA RAJDU: 
Baza rajdu zlokalizowana będzie w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte,
Świnna Poręba 216, 34-106 Mucharz

ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie ROC Razem Osiągniemy Cel
ul. Łaskowa 25 A
42-523 Dąbrowa Górnicza
tel. 798 78 24 32
e-mail: kontakt@roc.org.pl
www.roc.org.pl

PATRONAT:
Patronat nad Rajdem objęła Wójt Gminy Mucharz – Pani Renata Stefania Galara.

PARTNERZY:

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte,
Świnna Poręba 216,
34-106 Mucharz

Wydawnictwo Compass

Lasy Państwowe

BUDOWNICZY TRASY:
Grzegorz Liszka.

GŁÓWNY SĘDZIA:
Monika Kosmala.

BIURO ZAWODÓW:
Tomasz Jeliński, Paulina Bigaj, Artur Kapusta, Zuzanna Kuzior, Ania, Marta, Mariusz, Monika Kosmala.

WYŻYWIENIE:
Organizator zapewnia ciepły posiłek w Bazie Rajdu (po Rajdzie) oraz bufet w bazie rajdu.

NOCLEGI:
Jest możliwość noclegu w Szkole Podstawowej na sali gimnastycznej, na swojej karimacie i w śpiworze (bezpłatnie).
Jest także możliwość noclegu na łóżku, w ośmioosobowym pokoju, w cenie 25 zł za noc.
Zgłoszenia osób chętnych na nocleg przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy.
Aby skorzystać z noclegu na łóżku należy zgłosić ten fakt poprzez rejestracji oraz opłacić wraz z opłatą startową opłatę za nocleg).

TRASY:
Uczestnicy będą mieli do wyboru 5 tras o różnej długości i stopniu trudności:
• Rowerowa o dystansie min. 150 km – dalej zwana trasą TR150+;
• Rowerowa ok. 50 km – dalej zwana trasą TR50;
• Piesza ok. 50 km (-/+ 5 km) – dalej zwana trasą TP50;
• Piesza ok. 25 km (-/+ 3 km) – dalej zwana trasą TP25;
• Piesza rodzinna rekreacyjna – ok. 10-15 km – dalej zwana trasą TP15.

KLASYFIKACJA:
• TR150+ – kategoria kobiety/mężczyźni;
• TR50 – kategoria mężczyźni, kobiety i junior (do 16 lat);
• TP50 – kategoria kobiety/mężczyźni;
• TP25 – kategoria kobiety/mężczyźni;
• TP15 – kategoria junior (do 16 lat), dodatkowo każda drużyna otrzyma dyplom.
Uczestnicy na trasie TR150+ dodatkowo sklasyfikowani zostaną w Pucharze Polski w Maratonach Rowerowych na Orientację (PPM), a uczestnicy na trasie TP50 w Pucharze Polski w Pieszych Maratonach na Orientację,

HARMONOGRAM IMPREZY:
5 kwietnia (piątek):
– 20:00 – 23:00 – praca sekretariatu rajdu

6 kwietnia (sobota): 
– 6.00 – 7.50 – praca sekretariatu Rajdu (wydawanie pakietów startowych uczestnikom z tras TR150+ oraz TP50.
– 8.00 – start trasy TR150+,
– 8:30 – start trasy TP50,
– 8.10 – 10.50 – praca sekretariatu Rajdu
– 11.00 – start pozostałych tras
– 16.00 – koniec limitu czasowego trasy TP15,
– 16.30 – koniec limitu spóźnień na trasy TP15,
– 18.00 – koniec limitu czasowego trasy TR50,
– 18.30 – koniec limitu spóźnień na trasy TR50,
– 19.00 – koniec limitu czasowego tras TP25,
– 19.30 – koniec limitu spóźnień na tras TP25,
– 20.30 – koniec limitu czasowego trasy TP50,
– 21.00 – koniec limitu spóźnień na trasie TP50,
– 23:00 – koniec limitu czasowego trasy TR150+
– 01:00 (8.04) – koniec limitu spóźnień na trasie TR150+
Wręczenie statuetek dla danej trasy nastąpi do godziny po pojawieniu się wszystkich nagradzanych z danej trasy Uczestników.
7 kwietnia (niedziela):
– do godz. 10.00 – wymeldowanie się uczestników i opuszczenie bazy rajdu.

KOMUNIKAT STARTOWY:
Komunikat startowy.

WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH:
• Przesłanie zgłoszenia do 4 kwietnia 2019 na Rajd poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: https://pmno.pl/pl

Istnieje możliwość zgłoszenia po terminie 4 kwietnia, jednakże organizator nie gwarantuje wtedy pełnego pakietu startowego.
Zakup okazjonalnej, rajdowej koszulki (do odebrania w dzień rajdu) tylko po uiszczeniu opłaty na konto organizatora (w wysokości 30,00 zł) do dnia 19 marca 2019. Po tym terminie możliwe jest zamówienie koszulki lecz z przesyłką pocztową (należy doliczyć 8,50 zł za przesyłkę).

• Dokonanie opłaty startowej na konto Organizatora lub w sekretariacie Rajdu. Jej wysokość uzależniona będzie od terminu jej dokonania, a także od wieku uczestnika, za którego jest uiszczana.

Opłatę startową należy przesłać przekazem lub przelewem na konto:
Stowarzyszenie ROC Razem Osiągniemy Cel
NestBank: 91 2530 0008 2009 1014 4143 0001
z dopiskiem LiszKoR + imię i nazwisko osoby/osób za które wysyłana jest opłata startowa

• Podpisanie oświadczenia o udziale w zawodach na własną odpowiedzialność;
• Osoby w wieku 16-18 lat będą musiały przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w zawodach;
• Osoby poniżej 16 roku życia zobowiązane będą brać udział w zawodach pod opieką osoby pow. 21 roku życia.

PUNKTY KONTROLNE:
• W terenie wyznaczone będą punkty kontrolne (PK) oznaczone biało – czerwonymi lampionami, posiadającymi własny kod literowy, perforator, a na trasie TR150+ kod QR i kartę NFC
• O rozmieszczeniu PK uczestnicy dowiedzą się z map, które otrzymają od Organizatora przed startem

POTWIERDZENIE OBECNOŚCI NA PUNKTACH NA TRASIE TP50:
• Swoją obecność na PK uczestnik powinien potwierdzić dziurkując kartę startową perforatorem znajdującym się na PK, dodatkowo należy w danym polu karty startowej wpisać czas (godzina i minuta) obecności na PK.
• W przypadku braku perforatora należy wpisać kod z lampionu w odpowiednie miejsce na karcie startowej oraz czas (godzina i minuta) obecności na PK.
• W przypadku braku lampionu należy udokumentować fakt przybycia na miejsce PK zdjęciem miejsca, w którym powinien znajdować się PK.
• Każdy z zawodników powinien odwiedzić punkt osobiście

POTWIERDZENIE OBECNOŚCI NA PUNKTACH NA TRASIE TR150+:
• 
Potwierdzanie PK na tej trasie odbywać się będzie wyłącznie za pomocą aplikacji CheckPoint (skanowanie kodu QR lub karty NFC).
Szczegółowe zasady potwierdzania PK i wysyłania SMS są opisane w instrukcji dostępnej na stronie: http://sporttrack.pl/aplikacja/instrukcja.htm

W przypadku awarii telefonu należy dane pole karty startowej przedziurkować perforatorem oraz wpisać czas (godzina i minuta) obecności na PK.
W przypadku braku SMS z potwierdzeniem lub braku czasu na karcie startowej na uczestnika nakładana jest kara czasowa 3min, za każdy jeden brak SMS (wpisu). Kara dodawana jest do czasu pokonania trasy.
• Uczestnicy, którzy startują na trasie TR150+ i nie posiadają telefonu umożliwiającego korzystanie z aplikacji CheckPoint mają możliwość wypożyczenia od Organizatora telefonu Samsung Xcover3 (wodoodpornego) – liczba sztuk ograniczona. Warunkiem wypożyczenia sprzętu jest:

– zaznaczenie stosownego pola w formularzu zapisów;
– opłacenie opłaty za wypożyczenie w wysokości 10 zł;
– podpisanie oświadczenia o pokryciu kosztów (w wysokości 400 zł) w przypadku zniszczenia, zgubienia telefonu.
• W uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody przez sędziego głównego przed rajdem, potwierdzenie PK może się odbywać poprzez wysłanie SMS i przedziurkowanie karty startowej.

POTWIERDZENIE OBECNOŚCI NA PUNKTACH NA TRASACH TP15, TP25, TR50:
• Swoją obecność na PK uczestnik powinien potwierdzić dziurkując kartę startową perforatorem znajdującym się na PK.
• W przypadku braku perforatora należy wpisać kod z lampionu w odpowiednie miejsce na karcie startowej oraz czas (godzina i minuta) obecności na PK.
• W przypadku braku lampionu należy udokumentować fakt przybycia na miejsce PK zdjęciem miejsca, w którym powinien znajdować się PK.
• Każdy z zawodników powinien odwiedzić punkt osobiście

ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW – TRASY TR150+:
• Kolejność zdobywania punktów jest dowolna (scorelauf);
• Na trasie TR150+ prowadzona będzie klasyfikacja z podziałem na dwie kategorie: kobiety i mężczyźni;

• Na terenie rozgrywania zawodów umieszczonych będzie na trasie TR150+ około 40 (+/- 5) kontrolnych (dokładna ilość punktów kontrolnych zostanie podana w komunikacie startowym).
• Każdy punkt będzie miał przypisaną wagę punktową. Waga punktu kontrolnego będzie opisana poprzez jego numer, tzn. punkty o numerach 20-29 będą miały wartość 20 punktów, punkty 30-39 będą miały wartość 30 punktów, punkty 40-49 będą miały wartość 40 punktów, itd…
• Zadaniem zawodników będzie zdobycie jak największej ilości punktów wagowych w czasie 15 godzin.
• W klasyfikacji w pierwszej kolejności brana będzie pod uwagę suma punktów przeliczeniowych, a w drugiej czas przybycia na metę.
• W przypadku przekroczenia limitu czasowego, który jest do godziny 23:00, naliczana jest kara w wysokości 1 punktu wagowego za każdą minutę spóźnienia. W przypadku przekroczenia limitu czasowego o 60 minut lub więcej, naliczana jest kara czasowa w wysokości 30 punktów wagowych za każdą minutę spóźnienia. Przekroczenie limitu o 120 lub więcej minut skutkować będzie dyskwalifikacją. Po przekroczeniu limitu czasowego, uczestnicy, którzy nie zakończyli zawodów, powinni w jak najkrótszym czasie dotrzeć do mety;
• Nieklasyfikowani będą zawodnicy, którzy nie przestrzegają zasad sportowego zachowania, korzystali z map innych niż otrzymane od organizatora, nie zaliczyli żadnego punktu kontrolnego, nie zwrócą karty startowej po przybyciu na metę lub nie dotrą na metę do godz. 1:00 (8 kwietnia);
• Mapy zostaną rozdane na 5 minut przed startem trasy.

ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW – POZOSTAŁE TRASY:
• Kolejność zdobywania punktów jest dowolna (scorelauf);

• Na trasie TP25, TP50 prowadzona będzie klasyfikacja z podziałem na kategorie: mężczyźni i kobiety,
• Na trasie TR50, prowadzona będzie klasyfikacja z podziałem na kategorie: mężczyźni, kobiety i junior (dzieci i młodzież do 16 lat);
• Na trasie TP15 będzie prowadzona klasyfikacja junior (dzieci i młodzież do 16 lat), dodatkowo każda drużyna otrzyma medal i dyplom.
• Na terenie rozgrywania zawodów umieszczonych będzie na trasie TP50 około 20 punktów kontrolnych (dokładna ilość punktów kontrolnych zostanie podana w komunikacie startowym),
• Za każdy prawidłowo potwierdzony PK zawodnik otrzyma 1 punkt przeliczeniowy;
• Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną osoby, które na danej trasie zdobędą najwięcej punktów przeliczeniowych w najkrótszym czasie;
• W klasyfikacji w pierwszej kolejności brana będzie pod uwagę suma punktów przeliczeniowych, a w drugiej czas przybycia na metę;
• Za przybycie na metę po wyznaczonym limicie czasu (godzina 19:00 dla trasy TP25, godzina 16:00 dla TP15, godzina 18:00 dla TR50, godzina 20:30 dla TP50) naliczane będą punkty karne – za każde rozpoczęte 10 minut spóźnienia odejmowany będzie jeden punkt przeliczeniowy;
• Nieklasyfikowani będą zawodnicy, którzy nie przestrzegają zasad sportowego zachowania, korzystali z map innych niż otrzymane od organizatora, nie zaliczyli żadnego punktu kontrolnego, nie zwrócą karty startowej po przybyciu na metę lub nie dotrą na metę do godz. 19.30 dla trasy TP25, do godz. 16:30 dla trasy TP15, do godz. 18:00 dla TR50 lub do godz. 21:00 dla trasy TP50;
• Aby zostać sklasyfikowanym należy zaliczyć przynajmniej jeden PK.
• Ilość PK na każdej z tras zostanie podana w komunikacie startowym

OGÓLNE ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW:
• W zawodach wykorzystywana zostanie mapa turystyczna (skala mapy podana będzie w komunikacie startowym).
• Zawodnicy zobowiązani są do jazdy w kasku sztywnym oraz z widocznym numerem startowym umieszczonym z przodu roweru;
• Zaleca się wyposażenie uczestników w mapnik, licznik kilometrów, kompas, folię NRC i podstawowe narzędzia do naprawy roweru;
• Uczestnicy, którzy podczas zawodów nie mogą bądź nie chcą kontynuować jazdy z jakiegokolwiek powodu, zobowiązani są poinformować o tym fakcie Organizatora;
• Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia tras zawodów ze względu na złe warunki atmosferyczne.

ŚWIADCZENIA:
• Zaplecze sanitarne (wc, prysznice),
• możliwość umycia rowerów,
• karta startowa, mapy i numer startowy,
• posiłek regeneracyjny na mecie,
• bufet;
• kawa, herbata,
• noclegi w warunkach turystycznych (na swojej karimacie i w swoim śpiworze);
• noclegi w łóżku z pościelą (płatne dodatkowo 25 złotych);
• inne materiały w miarę napływu świadczeń.

NAGRODY:
• Trofea i dyplomy dla najlepszych zawodników na poszczególnych trasach
• Upominki dla wybranych uczestników, którzy wezmą udział w oficjalnym zakończeniu rajdu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
• Rajd będzie się odbywał przy nieograniczonym ruchu drogowym, dlatego uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na Rajd i powrotu z niego a także podczas jego trwania
• Każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność, musi to potwierdzić, podpisując stosowny dokument, w którym zadeklaruje pełną odpowiedzialność za ryzyko i ewentualne obrażenia oraz wyposażenie i zgubione rzeczy.
• Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania Rajdu.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje przebywania przez uczestników na terenach stanowiących własność prywatną oraz terenów zamkniętych.
• Zabronione jest niszczenie wszelkich upraw, nasadzeń leśnych jak i własności prywatnej i nie tylko.
• Obowiązuje nakaz udzielenia pomocy poszkodowanym uczestnikom Rajdu
• Używanie odbiorników gps podczas trwania zawodów dozwolone jest jedynie w celach archiwizacyjnych trasy
• W czasie trwania rajdu obowiązuje zakaz używania map innych niż otrzymane od organizatora
• W przypadku rezygnacji z Rajdu organizator nie zwraca wpisowego
• Zabrania się śmiecenia na trasach Rajdu
• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Rajdu z powodów niezależnych od niego
• Uczestnik dokonujący rejestracji, akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204).
• Uczestnik akceptujący niniejszy regulamin zgadza się na wykorzystanie swojego wizerunku przez media i sponsorów
• Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany za wytłumaczenie
• Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz do jego zmian.