Działania Stowarzyszenia ROC Razem Osiągniemy Cel związane są ze sportem, rekreacją, turystyką, integracją międzypokoleniową, historią i tradycją oraz z zachęcaniem mieszkańców, by aktywnie włączali się w życie miasta.

Swoje działania kierujemy do mieszkańców okolicznych miejscowości, w której organizujemy imprezy. Organizujemy rajdy na orientację, w których biorą udział całe rodziny i które mają już szerokie grono stałych bywalców naszych imprez.

Nasze działania mają na celu propagowanie zdrowego trybu życia, turystyki i rekreacji, zacieśnianie więzi rodzinnych, przeciwdziałanie otyłości, przeciwdziałanie uzależnieniom, wykształcenie postaw proekologicznych, szacunku do przyrody i jej piękna, poszerzenie i ugruntowanie wiedzy z geografii, topografii, rozwinięcie umiejętności współpracy międzyludzkiej – w szczególności u dzieci i młodzieży.