TERMIN I MIEJSCE RAJDU:
Rajd na Orientację „KoRNO 2019” zwany dalej Rajdem odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2019 r. w Dłużcu.
Terenem rozgrywania zawodów będzie obszar Gminy Wolbrom i okolica.

CELE IMPREZY:
• Popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku;
• Ukazanie uczestnikom piękna terenów gminy Wolbrom i okolic;
• Wyłonienie najlepszych zawodników wśród uczestników;
• Propagowanie zdrowego trybu życia, turystyki i rekreacji;
• Wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację;
• Praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem;

BAZA RAJDU: 
Baza rajdu zlokalizowana będzie w Szkole Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Dłużcu, Dłużec 7, 32-340 Wolbrom

ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie ROC Razem Osiągniemy Cel
ul. Łaskowa 25 A
42-523 Dąbrowa Górnicza
tel. 798 78 24 32
e-mail: kontakt@roc.org.pl
www.rajdynaorientacje.rowerowanorka.pl

HONOROWY PATRONAT:
Pan Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom – Adam Zielnik

PARTNERZY:

Partnerem Rajdu jest Szkoła Podstawowa im. Króla Jana III Sobieskiego w Dłużcu oraz Wydawnictwo Compass.

BUDOWNICZY TRASY:
Trasy rowerowej TR150 oraz trasy pieszej TP8h – Grzegorz Liszka;
Trasy pieszej TP15 oraz rowerowej TR50 – Monika Kosmala.

GŁÓWNY SĘDZIA:
Monika Kosmala

BIURO ZAWODÓW:
Paulina Bigaj, Anna Kosmala, Marta Kosmala, Artur Kapusta, Mariusz Kosmala, Tomasz Jeliński, Monika Kosmala.

WYŻYWIENIE:
Organizator zapewnia ciepły posiłek w Bazie Rajdu (po Rajdzie) oraz bufet.

NOCLEGI:
Jest możliwość noclegu w warunkach turystycznych na sali.

TRASY:
Uczestnicy będą mieli do wyboru 4 trasy o różnej długości i stopniu trudności:
• Trasa Piesza rekreacyjna 15 km, dalej zwana trasą TP15;
• Trasa Piesza z limitem 8 godzin, dalej zwana trasą TP8h
• Trasa Rowerowa rekreacyjna 50 km, dalej zwana trasą TR50;
• Trasa Rowerowa z limitem 10 godzin, dalej zwana trasą TR150.

KLASYFIKACJA:
• Trasa Piesza TP15 – kategoria mężczyźni, kobiety i junior (do 16 lat);
• Trasa Piesza TP8h – kategoria kobiety/mężczyźni o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom;
• Trasa Rowerowa rekreacyjna TR50 – kategoria mężczyźni, kobiety i junior (do 16 lat);
• Trasa Rowerowa TR150 – kategoria kobiety/mężczyźni o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom.

Uczestnicy na trasie rowerowej TR150 zostaną dodatkowo sklasyfikowani w Pucharze Polski w Maratonach Rowerowych na Orientację (PPM), a uczestnicy na trasie TP8h zostaną dodatkowo sklasyfikowani w Pucharze Polski w Pieszych Maratonach na Orientację.

HARMONOGRAM IMPREZY
• 30 sierpnia (piątek):
– 19:00 – 22:00 – praca sekretariatu rajdu

• 31 sierpnia (sobota): 
– 6.00 – 7.50 – praca sekretariatu Rajdu,
– 8.00 – start trasy rowerowej TR150 oraz trasy pieszej TP8h,
– 8.10 – 9.50 – praca sekretariatu Rajdu,
– 10.00 – start pozostałych tras,
– 10.00 – 18.00 – rywalizacja zawodników na trasie,
– 16.00 – koniec limitu czasowego trasy TP8h,
– 17.30 – uhonorowanie uczestników trasy TP8h,
– 18.00 – koniec limitu czasowego tras TR150, TP15 oraz TR50,
– 20.00 – uhonorowanie uczestników trasy TR150,
Maksymalnie do 1,5 h od wyłonienia podium na trasach TP15 oraz TR50 – uhonorowanie Uczestników z danej trasy – rozdanie dyplomów i trofeów.

• 1 września (niedziela):
 – do 12.00 – wykwaterowanie Uczestników z bazy Rajdu.

WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH
• Przesłanie zgłoszenia do 29 sierpnia 2019 na Rajd poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: https://pmno.pl/pl/marathon/2019-korno

Istnieje możliwość zgłoszenia po terminie 29 sierpnia, jednakże organizator nie gwarantuje wtedy pełnego pakietu startowego.

• Dokonanie opłaty startowej na konto Organizatora lub w sekretariacie Rajdu. Jej wysokość uzależniona będzie od terminu jej dokonania, a także od wieku uczestnika, za którego jest uiszczana:

Opłatę startową należy przesłać przekazem lub przelewem na konto:
Stowarzyszenie ROC Razem Osiągniemy Cel
NestBank: 91 2530 0008 2009 1014 4143 0001
z dopiskiem KoRNO + imię i nazwisko osoby/osób za które wysyłana jest opłata startowa

• Podpisanie oświadczenia o udziale w zawodach na własną odpowiedzialność;
• Osoby w wieku 16-18 lat będą musiały przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w zawodach;
• Osoby poniżej 16 roku życia zobowiązane będą brać udział w zawodach pod opieką osoby pow. 21 roku życia.

PUNKTY KONTROLNE
• W terenie wyznaczone będą punkty kontrolne (PK) oznaczone biało – pomarańczowymi lampionami InO (forma płaska) i BnO (forma przestrzenna),
• O rozmieszczeniu PK uczestnicy dowiedzą się z map, które otrzymają od Organizatora przed startem
• Swoją obecność na PK uczestnik powinien potwierdzić dziurkując kartę startową perforatorem znajdującym się na PK
• W przypadku braku perforatora należy wpisać kod z lampionu w odpowiednie miejsce na karcie startowej
• W przypadku braku lampionu należy udokumentować fakt przybycia na miejsce PK zdjęciem miejsca, w którym powinien znajdować się PK.
• Każdy z zawodników powinien odwiedzić punkt osobiście

ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW – TRASA ROWEROWA TR150
• Na trasie rowerowej TR150 prowadzona będzie klasyfikacja z podziałem na dwie kategorie: kobiety i mężczyźni;
• Zawody na trasie rowerowej TR150 zostaną rozegrane w formie rogainingu.
• Na terenie zawodów umieszczonych będzie około 30-70 punktów kontrolnych (dokładna ilość punktów kontrolnych zostanie podana w komunikacie startowym).
• Każdy punkt będzie miał przypisaną wagę punktową. Waga punktu kontrolnego będzie opisana poprzez jego numer, tzn. punkty o numerach 20-29 będą miały wartość 20 punktów, punkty 30-39 będą miały wartość 30 punktów, punkty 40-49 będą miały wartość 40 punktów, itd…
• Zadaniem zawodników będzie zdobycie jak największej ilości punktów wagowych w czasie 10 godzin.
• W klasyfikacji w pierwszej kolejności brana będzie pod uwagę suma punktów przeliczeniowych, a w drugiej czas przybycia na metę.
• W przypadku przekroczenia limitu czasowego, który jest do godziny 18:00 naliczana jest kara w wysokości 1 punktu wagowego za każdą minutę spóźnienia. W przypadku przekroczenia limitu o 60 minut lub więcej naliczana jest kara w wysokości 30 punktów wagowych za każdą minutę spóźnienia. Przekroczenie limitu o 120 lub więcej minut skutkować będzie dyskwalifikacją. Po przekroczeniu limitu czasowego, uczestnicy, którzy nie zakończyli zawodów, powinni w jak najkrótszym czasie dotrzeć do mety;
• Nieklasyfikowani będą zawodnicy, którzy nie przestrzegają zasad sportowego zachowania, nie zaliczyli żadnego punktu kontrolnego, nie zwrócą karty startowej po przybyciu na metę lub nie dotrą na metę do godz. 20.00;
Mapy zostaną rozdane na 5 minut przed startem trasy.

ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW – TRASA PIESZA TP8h
• Na trasie pieszej TP8h prowadzona będzie klasyfikacja z podziałem na dwie kategorie: kobiety i mężczyźni;
• Zawody na trasie pieszej TP8h zostaną rozegrane w formie rogainingu.
• Na terenie zawodów umieszczonych będzie około 20-50 punktów kontrolnych (dokładna ilość punktów kontrolnych zostanie podana w komunikacie startowym).
• Każdy punkt będzie miał przypisaną wagę punktową. Waga punktu kontrolnego będzie opisana poprzez jego numer, tzn. punkty o numerach 20-29 będą miały wartość 20 punktów, punkty 30-39 będą miały wartość 30 punktów, punkty 40-49 będą miały wartość 40 punktów, itd…
• Zadaniem zawodników będzie zdobycie jak największej ilości punktów wagowych w czasie 8 godzin.
• W klasyfikacji w pierwszej kolejności brana będzie pod uwagę suma punktów przeliczeniowych, a w drugiej czas przybycia na metę.
• W przypadku przekroczenia limitu czasowego, który jest do godziny 16:00 naliczana jest kara w wysokości 30 punktów wagowych za każdą minutę spóźnienia. Przekroczenie limitu o 60 lub więcej minut skutkować będzie dyskwalifikacją. Po przekroczeniu limitu czasowego, uczestnicy, którzy nie zakończyli zawodów, powinni w jak najkrótszym czasie dotrzeć do mety;
• Nieklasyfikowani będą zawodnicy, którzy nie przestrzegają zasad sportowego zachowania, nie zaliczyli żadnego punktu kontrolnego, nie zwrócą karty startowej po przybyciu na metę lub nie dotrą na metę do godz. 17.00;
Mapy zostaną rozdane na 5 minut przed startem trasy.

ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW – POZOSTAŁE TRASY 
• Za każdy prawidłowo potwierdzony PK zawodnik otrzyma 1 punkt przeliczeniowy;
• Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną osoby, które na danej trasie zdobędą najwięcej punktów przeliczeniowych w najkrótszym czasie;
• W klasyfikacji w pierwszej kolejności brana będzie pod uwagę suma punktów przeliczeniowych, a w drugiej czas przybycia na metę;
• Za przybycie na metę po wyznaczonym limicie czasu (godzina 18:00) naliczane będą punkty karne – za każde rozpoczęte 10 minut spóźnienia odejmowany będzie jeden punkt przeliczeniowy;
• Nieklasyfikowani będą zawodnicy, którzy nie przestrzegają zasad sportowego zachowania, nie zaliczyli żadnego punktu kontrolnego, nie zwrócą karty startowej po przybyciu na metę lub nie dotrą na metę do godz. 19.00;
• Aby zostać sklasyfikowanym należy zaliczyć przynajmniej jeden PK.
• Ilość PK na każdej z tras zostanie podana w komunikacie startowym

OGÓLNE ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW
• W zawodach wykorzystywana zostanie mapa turystyczna (skala mapy podana będzie w komunikacie startowym),
• Zawodnicy zobowiązani są do jazdy w kasku sztywnym oraz z widocznym numerem startowym umieszczonym z przodu roweru;
• Zaleca się wyposażenie uczestników w mapnik, licznik kilometrów, kompas, folię NRC i podstawowe narzędzia do naprawy roweru;
• Uczestnicy, którzy podczas zawodów nie mogą bądź nie chcą kontynuować jazdy z jakiegokolwiek powodu, zobowiązani są poinformować o tym fakcie Organizatora;
• Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia tras zawodów ze względu na złe warunki atmosferyczne.

ŚWIADCZENIA
• Zaplecze sanitarne,
• możliwość umycia rowerów,
• karta startowa, mapy i numer startowy,
• posiłek regeneracyjny na mecie,
• bufet;
• biesiada przy grillu/ognisku z pieczeniem kiełbasek,
• kawa, herbata,
• inne materiały w miarę napływu świadczeń.

NAGRODY
• Trofea i dyplomy dla najlepszych zawodników na poszczególnych trasach
• Upominki dla wybranych uczestników, którzy wezmą udział w oficjalnym zakończeniu rajdu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

• Rajd będzie się odbywał przy nieograniczonym ruchu drogowym, dlatego uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na Rajd i powrotu z niego a także podczas jego trwania
• Każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność, musi to potwierdzić, podpisując stosowny dokument, w którym zadeklaruje pełną odpowiedzialność za ryzyko
i ewentualne obrażenia oraz wyposażenie i zgubione rzeczy.
• Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania Rajdu.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje przebywania przez uczestników na terenach stanowiących własność prywatną oraz terenów zamkniętych.
• Zabronione jest niszczenie wszelkich upraw, nasadzeń leśnych jak i własności prywatnej i nie tylko.
• Obowiązuje nakaz udzielenia pomocy poszkodowanym uczestnikom Rajdu
• Używanie odbiorników gps podczas trwania zawodów dozwolone jest jedynie w celach archiwizacyjnych trasy
• W czasie trwania rajdu obowiązuje zakaz używania map innych niż otrzymane od organizatora
• W przypadku rezygnacji z Rajdu organizator nie zwraca wpisowego
• Zabrania się śmiecenia na trasach Rajdu
• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Rajdu z powodów niezależnych od niego
• Uczestnik dokonujący rejestracji, akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204).
• Uczestnik akceptujący niniejszy regulamin zgadza się na wykorzystanie swojego wizerunku przez media i sponsorów
• Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany za wytłumaczenie
• Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz do jego zmian.