Prosimy o wypełnienie zgłoszenia do rodzinnej gry terenowej „Wyprawa po skarb”:

Imię Kapitana Drużyny*:
Nazwisko Kapitana Drużyny*:
Rok urodzenia Kapitana Drużyny*:
Miasto*:
Nazwa drużyny:
Adres email*:
Numer telefonu*:
Ilość Osób w Drużynie*:
Imiona i nazwiska członków Drużyny:
Zapoznałem/am się z Regulaminem Rajdu i akceptuję jego zapisy*
Uwagi:
Pola oznaczone * są wymagane.