Zapraszamy do zapisów poprzez wypełnienie poniższego formularza zapisów:

Imię Kapitana Drużyny*:
Nazwisko Kapitana Drużyny*:
Rok urodzenia Kapitana Drużyny*:
Miasto*:
Nazwa drużyny*:
Adres email*:
Numer telefonu*:
Ilość Osób w Drużynie*:
Imiona Członków Drużyny:
Zapoznałem/am się z Regulaminem Rajdu i akceptuję jego zapisy*
Uwagi:
Pola oznaczone * są wymagane.