REGULAMIN RAJDU NA ORIENTACJĘ „DĘBOWY WŁÓCZYKIJ 2023”.

TERMIN I MIEJSCE RAJDU:
Rajd na Orientację „Dębowy Włóczykij” zwany dalej Rajdem odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2023 w Dąbrowie Górniczej, na EuroCampingu Błędów, ul. Żołnierska 130, 42-525 Dąbrowa Górnicza.
Terenem rozgrywania zawodów będzie Gmina Dąbrowa Górnicza i okolice.

CELE IMPREZY:
– popularyzacja imprez na orientację jako doskonałej formy spędzania wolnego czasu;
– propagowanie zdrowego trybu życia, turystyki i rekreacji;
– praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem;
– pokazanie Dąbrowy Górniczej jako centrum aktywnego wypoczynku Zagłębia i Górnego Śląska;
– zacieśnianie więzi rodzinnych w ramach wspólnej rywalizacji;
– wyłonienie najlepszych zawodników wśród uczestników.

BAZA RAJDU:
Bazą rajdu będzie:
Eurocamping Błędów
ul. Żołnierska 130,
42-525 Dąbrowa Górnicza

ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie ROC Razem Osiągniemy Cel
ul. Łaskowa 25 A
42-523 Dąbrowa Górnicza
tel. 798 78 24 32
e-mail: kontakt@roc.org.pl
https://roc.org.pl/

SPONSOR:
Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza.
Rajd jest finansowany ze środków Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza.

PARTNERZY:
CSiR Dąbrowa Górnicza, Wydawnictwo Compass, Lasy Państwowe.

WYŻYWIENIE:
Organizator zapewnia poczęstunek (kiełbaski i pieczywo, woda, bufet) w Bazie Rajdu (po Rajdzie).

TRASY:
Uczestnicy będą mieli do wyboru 2 trasy:
• Piesza (około 10 – 15 km).
• Rowerowa (około 40 – 50 km).

KLASYFIKACJA:
Uczestnicy na poszczególnych trasach będą klasyfikowani w kategoriach:
– rodzinna (min. 2 osoby, w tym jedna poniżej 16 roku życia, dzieci poruszające się o własnych siłach – na rowerach lub pieszo, z wyłączeniem przyczepek, wózków, holi. Można startować z dzieckiem w wózku, siodełku lub na holu zapisując opiekuna według zasad opisanych w POSTANOWIENIACH KOŃCOWYCH);
– mężczyźni;
– kobiety.

Klasyfikacje będą zatem następujące:
• PK15 – trasa piesza, kategoria kobiety,
• PM15 – trasa piesza, kategoria mężczyźni,
• PR15 – trasa piesza, kategoria rodzinna,
• RK40 – trasa rowerowa, kategoria kobiety,
• RM40 – trasa rowerowa, kategoria mężczyźni,
• RR40 – trasa rowerowa, kategoria rodzinna.

HARMONOGRAM IMPREZY:
30 kwietnia (niedziela):
– 11:00 – 12:30 – praca sekretariatu rajdu – wydawanie pakietów startowych osobom zapisanym wcześniej (poprzez formularz do zapisów na stronie rajdu);
– 12:30 – 13:00 – praca sekretariatu rajdu – wydawanie pakietów startowych osobom, które wcześniej się nie zapisały (w przypadku wolnych miejsc);
– 13:00 – odprawa techniczna i start rajdu;
– 13:00 – 17:30 – rywalizacja zawodników na trasie pieszej oraz rowerowej (limit czasu
4,5 godziny);
– 15:00 – 18:00 – grill z pieczeniem kiełbasek;
– 18:00 – podsumowanie i ogłoszenie wyników rajdu – dekoracja najlepszych uczestników.

PUNKTY KONTROLNE:
Punkty kontrolne (PK) będą oznaczone w terenie biało-pomarańczowymi lampionami z perforatorem, numerem oraz kodem punktu. Obecność uczestnika na punkcie będzie potwierdzana na kartach startowych, które uczestnicy (po otrzymaniu w biurze zawodów) muszą posiadać przy sobie. Potwierdzenie punktu kontrolnego będzie polegać na przedziurkowaniu odpowiedniej kratki na karcie startowej. Każdy z zawodników powinien odwiedzić punkt osobiście. Na wybranych punktach będą dodatkowe zadania lub zagadki, dodatkowo punktowane (1 poprawnie zaliczone zadanie – 1 punkt przeliczeniowy). W komunikacie startowym ogłoszonym przed rozpoczęciem rajdu będzie podana ilość punktów kontrolnych oraz inne ważne informacje dotyczące rajdu.

ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW:
• Aby zostać sklasyfikowanym w zawodach na każdej z tras należy prawidłowo potwierdzić co najmniej jeden PK;
• Za każdy prawidłowo potwierdzony PK oraz za prawidłowo wykonane zadanie lub poprawnie rozwiązaną zagadkę zawodnik otrzyma 1 punkt przeliczeniowy;
• Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną osoby, które na danej trasie zdobędą najwięcej punktów przeliczeniowych w najkrótszym czasie;
• W klasyfikacji w pierwszej kolejności brana będzie pod uwagę suma punktów przeliczeniowych, a w drugiej czas przybycia na metę;
• Za przybycie na metę po wyznaczonym limicie czasu naliczane będą punkty karne – za każdą rozpoczętą minutę spóźnienia odejmowany będzie jeden punkt przeliczeniowy;
• W zawodach wykorzystywana zostanie mapa turystyczna,
• Zawodnicy zobowiązani są do jazdy w kasku sztywnym;
• Zaleca się wyposażenie uczestników w mapnik, licznik kilometrów, kompas i podstawowe narzędzia do naprawy roweru;
• Nieklasyfikowani będą zawodnicy, którzy nie przestrzegają zasad sportowego zachowania, nie zaliczyli żadnego punktu kontrolnego, nie zwrócą karty startowej po przybyciu na metę lub nie dotrą na metę do godz. 18.00;
• Uczestnicy, którzy podczas zawodów nie mogą bądź nie chcą kontynuować jazdy z jakiegokolwiek powodu, zobowiązani są poinformować o tym fakcie Organizatora;
• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub skrócenia tras zawodów ze względu na złe warunki atmosferyczne.

WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH:
• Przesłanie zgłoszenia na Rajd poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 29 kwietnia 2023 lub (TYLKO W PRZYPADKU WOLNYCH MIEJSC) zarejestrowanie się w bazie rajdu w dniu 30 kwietnia 2023 w godzinach 12:30-13:00.
• Uczestnik startuje w rajdzie BEZPŁATNIE, obowiązuje limit 200 osób (pierwsze 200 osób, które się zarejestrują mają gwarantowany udział w rajdzie, pozostali tylko w przypadku gdy uczestnicy wcześniej zapisani nie odbiorą do godziny 12:30 pakietu startowego lub limit miejsc nie będzie osiągnięty).
• Podpisanie oświadczenia o udziale w zawodach na własną odpowiedzialność (w bazie Rajdu);
• Osoby w wieku 16-18 lat będą musiały przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w zawodach;
• Osoby poniżej 16 roku życia zobowiązane będą brać udział w zawodach pod opieką osoby pow. 21 roku życia.

ŚWIADCZENIA:
• Zaplecze sanitarne (wc),
• karta startowa, mapy i numer startowy,
• poczęstunek na mecie – bufet – kiełbaska z grilla, woda, pieczywo, ciastka, owoce,
• dyplom za udział dla każdego dziecka i każdej osoby chętnej,
• dla osób, które zdobędą 3 pierwsze miejsca w każdej kategorii trofea i dyplomy.

NAGRODY:
• Trofea i dyplomy dla najlepszych zawodników na poszczególnych trasach.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
• Dzieci poruszające się w przyczepkach, wózkach, przy pomocą holi startujące w rajdzie są klasyfikowane wraz z opiekunem (w takiej kategorii jak opiekun ciągnący przyczepkę, wózek). Takie dzieci nie otrzymują odrębnego pakietu startowego (mogą korzystać z pakietu startowego opiekuna). Podczas zapisów prosimy w uwagach podać imię i nazwisko dziecka i informacje, że będzie startować wraz z opiekunem, po takim zgłoszeniu dziecko na pamiątkę otrzyma dyplom z informacją o ilości zdobytych punktów.
• Rajd będzie się odbywał przy nieograniczonym ruchu drogowym, dlatego uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na Rajd i powrotu z niego a także podczas jego trwania
• Każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność, musi to potwierdzić, podpisując stosowny dokument, w którym zadeklaruje pełną odpowiedzialność za ryzyko i ewentualne obrażenia oraz wyposażenie i zgubione rzeczy.
• Obowiązuje nakaz udzielenia pomocy poszkodowanym uczestnikom Rajdu
• Używanie odbiorników gps podczas trwania zawodów dozwolone jest jedynie w celach archiwizacyjnych trasy
• Na trasie rajdu obowiązuje zakaz używania innych map, niż te rozdane przez organizatora
• Zabrania się śmiecenia na trasach Rajdu
• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Rajdu z powodów niezależnych od niego
• Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO prosimy o zapoznanie się z treścią naszej polityki ochrony danych osobowych, która jest opublikowana na stronie RODO.
• Uczestnik dokonujący rejestracji, akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z zapisami na naszej stronie RODO.
• Uczestnik akceptujący niniejszy regulamin zgadza się na wykorzystanie swojego wizerunku przez media i sponsorów
• Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany za wytłumaczenie
• Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz do jego zmian.