TERMIN I MIEJSCE ZABAWY:
Impreza „Aktywny Dzień Dziecka” zwana dalej rajdem lub grą odbędzie się 2 czerwca 2024.
Terenem rozgrywania gry będzie Dąbrowa Górnicza Łosień i okolice.

CELE IMPREZY:
Celem głównym zadania jest popularyzacja sportu, rekreacji i turystyki wśród dzieci, młodzieży i
dorosłych, poprzez organizację na terenie miasta imprezy sportowo-rekreacyjnej.
Ponadto celami imprezy są:
– aktywność na świeżym powietrzu,
– zacieśnianie więzi rodzinnych i przyjacielskich,
– promocja zdrowego stylu życia, turystyki i rekreacji;
– rozwój i podnoszenie umiejętności sportowych, w tym rywalizacja sportowa dzieci, młodzieży i
dorosłych.
– rozwijanie umiejętności posługiwania się mapą i kompasem,
– poznawania piękna terenów zielonych Dąbrowy Górniczej,
– popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku;
– wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację

MIEJSCE BAZY RAJDU:
Baza Rajdu będzie zlokalizowana przy budynku OSP Łosień (ul. Gołonoska 33, Dąbrowa Górnicza.

ORGANIZATORZY:
Stowarzyszenie ROC
Razem Osiągniemy Cel
ul. Łaskowa 25 A
42-523 Dąbrowa Górnicza
tel. 798 78 24 32
e-mail: kontakt@roc.org.pl
www.roc.org.pl

OSP Łosień oraz zaangażowani Mieszkańcy Łośnia.

PARTNERZY:
Partnerami gry są:
– Hurtownia zniczy i chemii zagranicznej Rawax,
– Sklep Kolba.pl,
– Gabinet weterynaryjny „Manul”, ul. Łaskowa 50, Dąbrowa Górnicza,
– Radny Rady Miasta Marek Oźlański,
– Klub Muzyczny Rock Out,
– Mioli Art Cięciwa,
– Fotoemsik Michał Sikorski,
– Łukasz Sałuda,
– Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Siewierz,
– OSP śródmieście,
– Wiejska Zagroda, Zagórcze 10 , Dąbrowa Górnicza,
– OSP ŁĘKA,
– Retro Cut.

UCZESTNICY RAJDU:
Uczestnikami gry są przede wszystkim dzieci (w każdym wieku). Dzieci startują wraz ze swoim pełnoletnim opiekunem.

TRASY:
Uczestnicy mają do wyboru trasy:
Trasa Piesza
trasa piesza do 2,5 km lub do 5 km (opiekun wybiera trasę dostosowaną do wieku dziecka).
Trasa Rowerowa – trasa do 5 km lub do 15 km.

KLASYFIKACJA:
Na rajdzie nie będzie przeprowadzana żadna klasyfikacja. Każde dziecko otrzyma medal, dyplom za udział oraz upominek.

HARMONOGRAM RAJDU:
2 czerwca 2024 (niedziela):
– 10:00
– 10:50 – praca bazy gry (podpisywanie list uczestnictwa);
– 11:00 – start gry, rozdanie map;
– 12:00-13:00 – pokaz wozów strażackich;
– 13:00 – 15:00 – zabawy, animacje dla dzieci;
– 14:00 – koniec limitu czasowego wszystkich tras;
– 15:00 – oficjalne zakończenie gry, losowanie nagród.

ŚWIADCZENIA:
• Mapa wraz z kartą startową,
• Dyplomy i medale dla każdego uczestnika – dziecka,
• Poczęstunek dla każdego uczestnika – dziecka oraz opiekuna.
• upominek dla każdego dziecka startującego w rajdzie.
• Zaplecze sanitarne (wc),
Dodatkowe atrakcje: pokazy wozów strażackich, grill, dmuchaniec, zabawy i animacje dla dzieci prowadzone przez profesjonalną firmę, wata cukrowa, losowanie wśród uczestników nagród (karnety na wizytę u weterynarza, wypożyczenie dmuchańca, sesja fotograficzna oraz inne (w przypadku napływu kolejnych Partnerów)).

WARUNKI UCZESTNICTWA:
• Przesłanie zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy
• Dokonanie opłaty startowej
w wysokości 25 złotych od dziecka, 10 zł od Opiekuna na konto Organizatora:
Stowarzyszenie ROC Razem Osiągniemy Cel – NestBank: 91 2530 0008 2009 1014 4143 0001
z dopiskiem Dzień Dziecka + imię i nazwisko dziecka/dzieci, za które wysyłana jest opłata.
Dopiero po otrzymaniu opłaty Dziecko/Drużyna zostaje wpisana na listę startową.

• Podpisanie listy uczestnictwa (w tym oświadczenia o udziale w grze na własną odpowiedzialność) – w bazie rajdu;
• Osoby w wieku 16-18 lat będą mogły wziąć udział w grze po oddaniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów na samodzielny udział w grze;
• Osoby poniżej 16 roku życia zobowiązane będą brać udział w grze tylko pod opieką osoby pełnoletniej.

ZASADY ROZGRYWANIA GRY:
• Gra polega na odnalezieniu punktów kontrolnych za pomocą mapy otrzymanej od organizatora;
• Swoją obecność na PK uczestnik powinien potwierdzić dziurkując kartę startową perforatorem znajdującym się na PK.
• Należy zaliczyć przynajmniej jeden PK,
• Cała trasa to około 2,5 km lub 5 km – trasa piesza lub 5km/25 km rowerem. Długość trasy należy dostosować do wieku oraz kondycji dziecka. Można wybrać tylko najbliższe punkty, co za tym idzie skrócić dystans,
• na trasie nie będzie prowadzona klasyfikacja – każde dziecko startujące w grze otrzyma imienny dyplom oraz medal za udział w grze.

PUNKTY KONTROLNE:
Punkty kontrolne (PK) będą oznaczone w terenie biało-pomarańczowymi lampionami z numerem oraz kodem punktu lub/i perforatorem. Obecność uczestnika na punkcie będzie potwierdzana na kartach startowych, które uczestnicy (po otrzymaniu w biurze zawodów) muszą posiadać przy sobie. Potwierdzenie punktu kontrolnego będzie polegać na przedziurkowaniu odpowiedniej kratki na karcie startowej lub spisaniu kodu znajdującego się na lampionie. Każdy z zawodników powinien odwiedzić punkt osobiście. Na wybranych punktach będą dodatkowe zadania lub zagadki, dodatkowo punktowane (1 poprawnie zaliczone zadanie – 1 punkt przeliczeniowy). W komunikacie startowym ogłoszonym przed rozpoczęciem rajdu będzie podana ilość punktów kontrolnych oraz inne ważne informacje dotyczące rajdu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Gra będzie się odbywała przy nieograniczonym ruchu drogowym, dlatego uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego,
Każdy uczestnik bierze udział w Grze na własną odpowiedzialność, musi to potwierdzić, podpisując stosowny dokument, w którym zadeklaruje pełną odpowiedzialność za ryzyko wypadku, jego skutki i ewentualne obrażenia oraz wyposażenie i zgubione rzeczy,
Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom Gry oraz osobom trzecim,
Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularzy Gry są kompletne i zgodne z prawdą,
Zabronione jest niszczenie wszelkich upraw, nasadzeń leśnych jak i własności prywatnej,
Zabrania się śmiecenia na trasie Gry,
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Gry z powodów niezależnych od niego,
Uczestnik dokonujący rejestracji, akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z zapisami na podstronie: https://roc.org.pl/rodo/
Uczestnik akceptujący niniejszy regulamin zgadza się na wykorzystanie swojego wizerunku przez organizatora, media i sponsorów.