REGULAMIN RODZINNEJ ZABAWY W TERENIE „TROPEM ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA”.

TERMIN I MIEJSCE ZABAWY:
Rodzinna zabawa w terenie zwana dalej Grą odbędzie się 3 grudnia 2022.
Terenem rozgrywania gry będą okolice Eurocampingu w Błędowie.

CELE IMPREZY:
• Zacieśnianie więzi rodzinnych i przyjacielskich,
• Propagowanie aktywnego, zdrowego trybu życia, turystyki i rekreacji,
• Utrwalanie tradycji dnia Świętego Mikołaja,
• Popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku,
• Praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą.

MIEJSCE BAZY GRY:
Baza Gry będzie zlokalizowana na „Eurocampingu” w Błędowie, ul. Żołnierska 130, 42-525 Dąbrowa Górnicza

Można przyjechać samochodem (będzie dostępny parking) lub autobusem – przystanek Błędów Szkoła – (606 jest o godzinie 9:49 w Błędowie)

ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie ROC
Razem Osiągniemy Cel
ul. Łaskowa 25 A
42-523 Dąbrowa Górnicza
tel. 798 78 24 32
e-mail: kontakt@roc.org.pl
www.roc.org.pl

OSP Łosień oraz zaangażowani Mieszkańcy Łośnia.

PARTNERZY:
Partnerami gry są:
– CSiR Dąbrowa Górnicza,
– Hurtownia zniczy i chemii zagranicznej Rawax,
– Siłownia Sezam Gym, ul. Armii Krajowej 7, Dąbrowa Górnicza
– Gabinet weterynaryjny „Manul”, ul. Łaskowa 50, Dąbrowa Górnicza,
– InWork Sp. z o.o.
– Retro Cut,
– Zaczarowane drewno – Michał Patoleta – Producent placów zabaw, sprzedaż i wynajem szalunków budowlanych
– Catering Smagowscy,
– Mateusz Krzystański Photography,
– Kino Helios,
OSP Błędów.

UCZESTNICY GRY:
Uczestnikami gry są przede wszystkim dzieci (w każdym wieku). Dzieci startują wraz ze swoim pełnoletnim opiekunem.

TRASA:
Uczestnicy będą się bawić na trasie pieszej do 2,5 km lub do 5 km (opiekun wybiera trasę dostosowaną do wieku dziecka).

HARMONOGRAM GRY:
3 grudnia 2021 (sobota):
– 9:30 – 10:15 – praca bazy gry (podpisywanie list uczestnictwa);
– 10:15 – start gry, rozdanie map;
– 10:30 – 13:00 – grill (w przypadku każdej pogody), rozdawanie prezentów przez Świętego Mikołaja, indywidualne zdjęcia z Mikołajem);
– 13:00 – koniec limitu czasowego;
– 13:00-14:00 – oficjalne zakończenie gry, rozdanie dyplomów oraz medali, losowanie nagród.

ŚWIADCZENIA:
• Mapa wraz z kartą startową,
• Dyplomy i medale dla każdego uczestnika – dziecka,
• Kiełbaska i pieczywo dla każdego uczestnika – dziecka oraz opiekuna.
Dodatkowe atrakcje: otrzymanie prezentu od samego Świętego Mikołaja! Możliwość zrobienia
sobie zdjęcia ze Św. Mikołajem, grill, karnety na siłownię, wizyta u weterynarza (oraz inne vouchery do rozlosowania wśród opiekunów) oraz inne (w przypadku napływu kolejnych Partnerów).

WARUNKI UCZESTNICTWA W GRZE:
• Przesłanie zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 1 grudnia 2022.
• Dokonanie opłaty startowej, w wysokości (40 złotych od dziecka) na konto Organizatora:
Stowarzyszenie ROC Razem Osiągniemy Cel
NestBank: 91 2530 0008 2009 1014 4143 0001
z dopiskiem Mikołaj + imię i nazwisko dziecka/dzieci, za które wysyłana jest opłata.
• Podpisanie listy uczestnictwa (w tym oświadczenia o udziale w grze na własną odpowiedzialność) – w bazie gry;
• Osoby w wieku 16-18 lat będą mogły wziąć udział w grze po oddaniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów na samodzielny udział w grze;
• Osoby poniżej 16 roku życia zobowiązane będą brać udział w grze tylko pod opieką osoby pełnoletniej.

ZASADY ROZGRYWANIA GRY:
• Gra polega na odnalezieniu punktów kontrolnych za pomocą mapy otrzymanej od organizatora;
• Swoją obecność na PK uczestnik powinien potwierdzić dziurkując kartę startową perforatorem znajdującym się na PK.
• Należy zaliczyć przynajmniej jeden PK,
• Cała trasa to około 2,5 km lub 5 km (opiekun wybiera trasę dostosowaną do wieku dziecka). Długość trasy należy dostosować do wieku oraz kondycji dziecka. Można wybrać tylko najbliższe punkty, co za tym idzie skrócić dystans,
• na trasie nie będzie prowadzona klasyfikacja – każde dziecko startujące w grze otrzyma imienny dyplom oraz medal za udział w grze.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Gra będzie się odbywała przy nieograniczonym ruchu drogowym, dlatego uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego,
Każdy uczestnik bierze udział w Grze na własną odpowiedzialność, musi to potwierdzić, podpisując stosowny dokument, w którym zadeklaruje pełną odpowiedzialność za ryzyko wypadku, jego skutki i ewentualne obrażenia oraz wyposażenie i zgubione rzeczy,
Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom Gry oraz osobom trzecim,
Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularzy Gry są kompletne i zgodne z prawdą,
Zabronione jest niszczenie wszelkich upraw, nasadzeń leśnych jak i własności prywatnej,
Zabrania się śmiecenia na trasie Gry,
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Gry z powodów niezależnych od niego,
Uczestnik dokonujący rejestracji, akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204),
Z uwagi na stan epidemii przed Grą może pojawić się Komunikat dotyczący bezpieczeństwa epidemiologicznego, o którego przestrzeganie będziemy prosili. W przypadku gdy odgórnie zostanie wprowadzony zakaz zgromadzeń pakiety startowe będzie można odebrać w ustalony oraz upubliczniony sposób,
Uczestnik akceptujący niniejszy regulamin zgadza się na wykorzystanie swojego wizerunku przez organizatora, media i sponsorów.