TERMIN I MIEJSCE RAJDU:
Rajd na Orientację „Kompania KoRNA”, z cyklu „Wiosenne CZARNE KoRNO”, zwany dalej Rajdem, odbędzie się w dniach 22-23 marca 2019 r. w Lanckoronie.
Terenem rozgrywania rajdu będzie Gmina Lanckorona, Kalwaria Zebrzydowska i okolice.

CELE IMPREZY:
• Popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku;
• Ukazanie uczestnikom piękna terenów gminy Lanckorona, Kalwarii Zebrzydowskiej i okolic;
• Wyłonienie najlepszych zawodników wśród uczestników;
• Propagowanie zdrowego trybu życia, turystyki i rekreacji;
• Wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację;
• Praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą
i kompasem.

BAZA RAJDU: 
Baza rajdu zlokalizowana będzie w Szkole Podstawowej
im. Kazimierza Wielkiego,
ul. Szkolna 5, 34-143 Lanckorona

ORGANIZATORZY:
Stowarzyszenie ROC Razem Osiągniemy Cel oraz SZKOŁA FECHTUNKU ARAMIS (SFA).

Stowarzyszenie ROC Razem Osiągniemy Cel
ul. Łaskowa 25 A
42-523 Dąbrowa Górnicza
tel. 798 78 24 32
e-mail: kontakt@roc.org.pl
www.roc.org.pl

SZKOŁA FECHTUNKU ARAMIS (SFA)
www.aramis.pl

PATRONAT HONOROWY:
Patronat honorowy Wojewody Małopolskiego, Wójta Gminy Lanckorona oraz Burmistrza Kalwarii Zebrzydowskiej.

PARTNERZY:
Wydawnictwo Kartograficzne Compass – www.compass.krakow.pl
Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Lanckoronie,
Lasy Państwowe.

BUDOWNICZOWIE TRAS:
Basia i Grzegorz Czarny (SFA)

GŁÓWNY SĘDZIA:
Monika Kosmala

OBSŁUGA BIURA ZAWODÓW:
Tomasz Jeliński, Paulina Bigaj, Zuzanna Kuzior, Ania, Marta, Mariusz, Monika Kosmala, Basia Czarny, Grzegorz Czarny oraz wolontariusze ze Szkoły Fechtunku ARAMIS

WYŻYWIENIE:
Organizator zapewnia ciepły posiłek w Bazie Rajdu (po Rajdzie) oraz bufet.

NOCLEGI:
Jest możliwość bezpłatnego noclegu na swojej karimacie i w śpiworze, na sali w szkole, w nocy z 22/23.03.2019 oraz z 23/24.03.2019. W szkole dostępne jest zaplecze sanitarne – wc, umywalki. Prysznice zlokalizowane są w budynku oddalonym od bazy o ok. 700 metrów;
Zgłoszenia osób chętnych na nocleg przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy.

TRASY I LIMIT CZASU:
Zawody zostaną rozegrane w formie rogainingu, uczestnicy będą mieli do wyboru 7 tras, o różnej długości i stopniu trudności:
– Trasa Rowerowa, zwana dalej: Rowerową Kompanią KORNA (TR24) – limit czasu 24 h,
– Trasa Piesza, zwana dalej: Pieszą Kompanią KORNA (TP24) – limit czasu 24 h,
– Trasa Rowerowa, zwana dalej: Rowerową Kompanią NiepoKORNA (TR12) – limit czasu 12h,
– Trasa Piesza, zwana dalej: Pieszą Kompanią NiepoKORNA (TP12) – limit czasu 12h,
– Trasa Rowerowa, zwana dalej: Rowerową Kompanią BezKORNA (TR7) – limit czasu 7 h,
– Trasa Piesza, zwana dalej: Pieszą Kompanią BezKORNA (TP7) – limit czasu 7 h,
– Trasa Rodzinna, zwana dalej: Wesołą Kompanią – limit czasu 5 h.

Trasa rodzinna (Wesoła Kompania) rozgrywana jest bez klasyfikacji, dlatego też dopuszcza się na niej poruszanie w sposób dowolny – zarówno pieszo, jak i rowerem. Dopuszczalne są także różne kombinacje tych sposobów (np. dzieci na rowerze, dorośli pieszo itp.).

KLASYFIKACJA:
Przewiduje się następujące klasyfikacje
Trasa Rowerowa Kompania KORNA (TR24) – kategoria kobiety/mężczyźni;
Trasa Piesza Kompania KORNA (TP24) – kategoria kobiety/mężczyźni;
Trasa Rowerowa Kompania NiepoKORNA (TR12) – kategoria kobiety/mężczyźni;
Trasa Piesza Kompania NiepoKORNA (TP12) – kategoria kobiety/mężczyźni;
Trasa Rowerowa Kompania BezKORNA (TR7) – kategoria kobiety/mężczyźni/junior (do 16 roku życia);
Trasa Piesza Kompania BezKORNA (TP7) – kategoria kobiety/mężczyźni/junior (do 16 roku życia);
Trasa Wesoła Kompania – rozgrywana bez klasyfikacji, dyplom dla każdego zespołu, który zdobędzie przynajmniej jeden punkt kontrolny. Możliwy jest także dodatkowy, pamiątkowy gadżet lub medal.

HARMONOGRAM IMPREZY:
22 marca (piątek):
19:00 – 22:30 – Praca sekretariatu rajdu – przyjmowanie uczestników w bazie rajdu oraz wydawanie pakietów startowych.
22:30 – Odprawa tras TR24 oraz TP24.
23:00 – Start tras TR24 oraz TP24.
23:00 – 0:00 – Praca sekretariatu rajdu – przyjmowanie uczestników w bazie rajdu oraz wydawanie pakietów startowych.
23 marca (sobota):
6:00 – 10:30 – Praca sekretariatu rajdu – przyjmowanie uczestników w bazie rajdu oraz wydawanie pakietów startowych.
7:30 – Odprawa tras TP12 oraz TR12.
8:00 – Start tras TP12 oraz TR12.
9:00 – Odprawa trasy TR7.
9:30 – Start trasy TR7.
9:35 – odprawa trasy TP7.
10:00 – Start trasy TP7.
10:30 – Odprawa trasy rodzinnej (Wesołej Kompanii).
11:00 – Start trasy rodzinnej (Wesołej Kompanii).
16:00 – Zamknięcie mety dla trasy rodzinnej (Wesołej Kompanii) – dyplomy wydawane są na bieżąco, nie ma odrębnej dekoracji na tej trasie – wszyscy, którzy dotrą do mety są zwycięzcami 🙂
17:00 – Koniec czasu podstawowego dla tras TP7 oraz  TR7.
18:00 – Koniec limitu spóźnień dla tras TP7 oraz  TR7.
19:00 – Dekoracja tras TP7 oraz TR7.
20:00 – Koniec czasu podstawowego dla tras TP12 oraz  TR12.
21:00 – Koniec limitu spóźnień dla tras TP12 oraz  TR12.
22:00 – Dekoracja tras TP12 oraz TR12.
23:00 – Koniec czasu podstawowego dla tras TP24 oraz  TR24.
00:00 – Koniec limitu spóźnień dla tras TP24 oraz  TR24.

24 marca (niedziela):
01:00 – Wstępne wyniki tras TP24 oraz  TR24.
09:00 – Dekoracja tras TP24 oraz  TR24.
do 10:00 – wykwaterowanie uczestników z bazy rajdu

Dodatkowo w bazie, w godzinach rajdu i tuż po nim, czekają na uczestników dodatkowe atrakcje, o których będziemy informować w miarę zbliżających się zawodów (między innymi warsztaty szermiercze, konkurs plastyczny dla dzieci itp.).

WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH:
• Przesłanie zgłoszenia do 18 marca 2019 na Rajd poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie rajdu.
Dokonanie opłaty startowej (do dnia 18 marca 2019) na konto Organizatora.
Jej wysokość uzależniona będzie od terminu jej dokonania, a także od wieku uczestnika, za którego jest uiszczana:
Mieszkańcy Lanckorony startują w rajdzie bezpłatnie.

Opłatę startową należy przesłać przekazem lub przelewem na konto:
Stowarzyszenie ROC Razem Osiągniemy Cel
NestBank: 91 2530 0008 2009 1014 4143 0001
z dopiskiem Wiosenne Czarne KoRNO + imię i nazwisko osoby/osób za które wysyłana jest opłata startowa.
Zakup okazjonalnej, rajdowej koszulki (do odebrania w dzień rajdu) tylko po uiszczeniu opłaty na konto organizatora (w wysokości 30,00 zł) do dnia
6 marca 2019. Po tym terminie możliwe jest zamówienie koszulki lecz z przesyłką pocztową (należy doliczyć 8,50 zł za przesyłkę).
Nie ma możliwości zapisania się na rajd oraz uiszczenia opłaty startowej po terminie 18 marca 2019 (wszystkie osoby, które nie uiszczą opłaty startowej do dnia 18 marca zostaną wykreślone z listy startowej).

Podpisanie oświadczenia o udziale w zawodach na własną odpowiedzialność;
• Osoby w wieku 16-18 lat będą musiały przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w zawodach;
• Osoby poniżej 16 roku życia zobowiązane będą brać udział w zawodach pod opieką osoby pow. 18 roku życia.

OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE:
Na wszystkich trasach:
– telefon komórkowy, z numerem podanym w formularzu zgłoszeniowym, z naładowaną baterią,
– urządzenie, które robi cyfrowe zdjęcia (może to być telefon, aparat, ziemniak itp. – na niektórych punktach dodatkowym udokumentowaniem będzie zrobienie zdjęcia),
– długopis.
Na trasach rowerowych:
– kask sztywny,
– oświetlenie roweru.
Na trasach pieszych:
– odblaski (opaski odblaskowe lub inne elementy odblaskowe).

ZALECANE WYPOSAŻENIE:
Apteczka, sprzęt do podstawowej naprawy roweru, folia NRC, mapnik, kompas, odkurzacz, lodówka, odpis wyroku skazującego na Kompanię Korną, kula u nogi (na łańcuchu).

PUNKTY KONTROLNE:
• W terenie wyznaczone będą dwa rodzaje punktów kontrolnych (PK):
– klasyczne białe-pomarańczowe lampiony z perforatorem i kodem;
– obiekty stałe, na których zawodnicy powinni wykonać proste zadania (najczęściej będzie to udzielenie odpowiedzi związanej z danym miejscem – w praktyce może oznaczać to konieczność przeczytania istniejących w tym miejscu tablic informacyjnych, tabliczek pamiątkowych, inskrypcji itp.);
• Szczegóły dotyczące potwierdzania punktów kontrolnych zostaną opisane w Komunikacie Startowym.
• O rozmieszczeniu PK uczestnicy dowiedzą się z map, które otrzymają od Organizatora przed startem;
• Zależnie od typu punktu kontrolnego swoją obecność na PK uczestnik powinien potwierdzić:
– dziurkując kartę startową perforatorem znajdującym się na PK;
– wpisując odpowiedź (rozwiązanie zadania) w odpowiednim miejscu na karcie startowej.
• Dotyczy punktów kontrolnych oznakowanych lampionami: w przypadku braku perforatora należy wpisać kod z lampionu w odpowiednie miejsce na karcie startowej. W przypadku braku lampionu należy wykonać zdjęcie miejsca, w którym powinien znajdować się PK.
• Dotyczy punktów kontrolnych – obiektów w terenie: zawodnik zobowiązany jest do wykonania zdjęcia przedstawiającego siebie lub swój rower, plecak na tle tego obiektu. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania dodatkowej weryfikacji obecności zawodnika na punkcie kontrolnym, poprzez inspekcje w/w zdjęć.
• Każdy z zawodników powinien odwiedzić punkt osobiście.

ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW NA TRASACH: TR24, TP24, TR12, TP12, TR7, TP7:
• Zawody na tych trasach zostaną rozegrane w formie rogainingu.
• Na terenie zawodów umieszczonych będzie duża ilość punktów kontrolnych (szacowana ilość to około 60-80).
• Niezależnie od typu punktu, każdy punkt kontrolny będzie miał przypisaną wagę punktową. Waga punktu kontrolnego będzie opisana poprzez jego numer, tzn. punkty o numerach 20-29 będą miały wartość 20 punktów, punkty 30-39 będą miały wartość 30 punktów, punkty 40-49 będą miały wartość 40 punktów, itd…
• Punkty nielampionowe (obiekty w terenie) na mapie będą oznaczone inaczej niż punkty z lampionami, celem ułatwienia zawodnikom nawigacji (dokładna informacja jak będą oznaczone będzie w komunikacie startowym).
• Zadaniem zawodników będzie zdobycie jak największej ilości punktów wagowych w czasie przewidzianym dla danej trasy
• W klasyfikacji w pierwszej kolejności brana będzie pod uwagę suma punktów wagowych, a w drugiej czas przybycia na metę.
• W przypadku przekroczenia limitu czasowego, naliczana jest kara punktowa. Dokładny sposób naliczania kar zostanie opisany w Komunikacie Startowym. Przekroczenie limitu o 60 lub więcej minut skutkować będzie dyskwalifikacją. Po przekroczeniu limitu czasowego, uczestnicy, którzy nie zakończyli zawodów, powinni w jak najkrótszym czasie dotrzeć do mety;
• Nieklasyfikowani będą zawodnicy, którzy nie przestrzegają zasad sportowego zachowania, nie zaliczyli żadnego punktu kontrolnego, nie zwrócą karty startowej po przybyciu na metę lub nie dotrą na metę do godz. 24:00;
Mapy zostaną rozdane na kilka minut przed startem trasy.

 ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW NA TRASIE RODZINNEJ – WESOŁA KOMPANIA:
• Na trasie rodzinnej nie będzie prowadzona klasyfikacja. Każdy zespół, który zaliczy przynajmniej jeden punkt kontrolny, otrzyma pamiątkowy dyplom uczestnictwa w rajdzie.
• Za każdy prawidłowo potwierdzony PK zawodnik otrzyma 1 punkt przeliczeniowy;
• Na dyplomie zostanie wpisana liczba punktów uzyskanych przez dany zespół.
• Za przybycie na metę po wyznaczonym limicie czasu zespół otrzyma karę punktową, w wysokości 1 punktu przeliczeniowego za każde rozpoczęte 10 minut spóźnienia.

OGÓLNE ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW:
• W zawodach wykorzystywana zostanie mapa turystyczna (skala mapy podana będzie w komunikacie startowym),
• Zawodnicy zobowiązani są do jazdy na rowerze w kasku sztywnym oraz startować z widocznym numerem startowym umieszczonym z przodu roweru (w przypadku rowerzystów) lub na ubraniu, plecaku (w przypadku pieszych);
• Uczestnicy, którzy podczas zawodów nie mogą bądź nie chcą kontynuować jazdy z jakiegokolwiek powodu, zobowiązani są poinformować o tym fakcie Organizatora;
• Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia tras zawodów lub wydłużenia tras lub limitu czasu, ze względu na złe warunki atmosferyczne.

ŚWIADCZENIA
• karta startowa, mapy i numer startowy,
• posiłek regeneracyjny na mecie,
• bufet w bazie rajdu;
• kawa, herbata,
• zaplecze sanitarne – wc, umywalki w budynku bazy, prysznice w budynku oddalonym od bazy o ok. 300 metrów;
• możliwość umycia rowerów,
• inne materiały w miarę napływu świadczeń.

NAGRODY
• Trofea i dyplomy dla najlepszych zawodników na poszczególnych trasach;
• Dyplomy dla drużyn startujących na trasie rodzinnej;
• Upominki dla wybranych lub/i wylosowanych uczestników, którzy wezmą udział w oficjalnym zakończeniu rajdu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

• Rajd będzie się odbywał przy nieograniczonym ruchu drogowym, dlatego uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na Rajd i powrotu z niego, a także podczas jego trwania.
• Każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność, musi to potwierdzić, podpisując stosowny dokument, w którym zadeklaruje pełną odpowiedzialność za ryzyko i ewentualne obrażenia oraz wyposażenie i zgubione rzeczy.
• Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania Rajdu.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje przebywania przez uczestników na terenach stanowiących własność prywatną oraz terenów zamkniętych.
• Zabronione jest niszczenie wszelkich upraw, nasadzeń leśnych jak i własności prywatnej i nie tylko. W rezerwatach należy poruszać się zgodnie z obowiązującymi w nich przepisami.
• Obowiązuje nakaz udzielenia pomocy poszkodowanym uczestnikom Rajdu
• Używanie odbiorników gps podczas trwania zawodów dozwolone jest jedynie w celach archiwizacyjnych trasy.
• W czasie trwania rajdu obowiązuje zakaz używania map innych niż otrzymane od organizatora.
• W przypadku rezygnacji z Rajdu organizator nie zwraca wpisowego.
• Zabrania się śmiecenia na trasach Rajdu.
• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Rajdu z powodów niezależnych od niego.
• Uczestnik dokonujący rejestracji, akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z zapisami polityki ochrony danych osobowych dostępnymi na naszej stronie: http://roc.org.pl/index.php/rodo
• Uczestnik akceptujący niniejszy regulamin zgadza się na wykorzystanie swojego wizerunku przez media i sponsorów.
• Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany za wytłumaczenie.
• Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz do jego zmian.
• RAJD WAS WYTARMOSI.