TERMIN I MIEJSCE ZABAWY:
Impreza „Tropem Św. Mikołaja” zwana dalej rajdem lub grą odbędzie się 3 grudnia 2023.
Terenem rozgrywania gry będą okolice Eurocampingu w Błędowie.

CELE IMPREZY:
• Zacieśnianie więzi rodzinnych i przyjacielskich,
• Propagowanie aktywnego, zdrowego trybu życia, turystyki i rekreacji,
• Utrwalanie tradycji dnia Świętego Mikołaja,
• Popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku,
• Praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą.

MIEJSCE BAZY RAJDU:
Baza Rajdu będzie zlokalizowana na „Eurocampingu” w Błędowie, ul. Żołnierska 130, 42-525 Dąbrowa Górnicza

Można przyjechać samochodem (będzie dostępny parking – prosimy parkować samochody na polance za Eurocampingiem, prosimy nie parkować na drodze dojazdowej) lub autobusem – przystanek Błędów Szkoła – (606 jest o godzinie 9:49 w Błędowie)

ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie ROC
Razem Osiągniemy Cel
ul. Łaskowa 25 A
42-523 Dąbrowa Górnicza
tel. 798 78 24 32
e-mail: kontakt@roc.org.pl
www.roc.org.pl

OSP Łosień oraz zaangażowani Mieszkańcy Łośnia.

PARTNERZY:
Partnerami gry są:
– CSiR Dąbrowa Górnicza,
– Radny Rady Miasta Marek Oźlański,
– Hurtownia zniczy i chemii zagranicznej Rawax,
– Gabinet weterynaryjny „Manul”, ul. Łaskowa 50, Dąbrowa Górnicza,
– Retro Cut,
– Lasy Państwowe,
– Wydawnictwo Kartograficzne Compass,
– Zaczarowane drewno – Michał Patoleta – Producent placów zabaw, sprzedaż i wynajem szalunków budowlanych
– Mateusz Krzystański Photography,
– Cukiernia piekarnia Oskroba ul Kasprzaka 31,
– tartak Kuźniczka Nowa,
– FonPizza Sosnowiec,
– Klub Muzyczny Rock Out,
– Dąbrowska Drużyna Harcerska ZWIAD,
– Mioli Art Cięciwa,
– OSP śródmieście,
– Sklep Kolba.pl,
– InWork Sp. z.o.o.

UCZESTNICY RAJDU:
Uczestnikami trasy Mikołajowej są przede wszystkim dzieci (w każdym wieku). Dzieci startują wraz ze swoim pełnoletnim opiekunem.

TRASY:
Uczestnicy mają do wyboru 3 trasy:
Trasa Mikołajowa
trasa piesza do 2,5 km lub do 5 km (opiekun wybiera trasę dostosowaną do wieku dziecka).
Trasa Piesza 15 km,
Trasa Rowerowa 40 km.

KLASYFIKACJA:
Na trasie Mikołajowej nie będzie przeprowadzana żadna klasyfikacja. Każde dziecko otrzyma medal,   dyplom za udział oraz paczkę od Św. Mikołaja.

Uczestnicy na trasach P15km i R40km
będą klasyfikowani w kategoriach:
– kobiety,
– mężczyźni,
– junior (do 16 roku życia).

HARMONOGRAM RAJDU:
3 grudnia 2023 (niedziela):
– 7:00 – 7:50 – praca sekretariatu rajdu – wydawanie pakietów startowych na trasy: piesza 15 km, rower 40 km;
– 7:50 – odprawa techniczna i start tras: piesza 15 km, rower 40 km;
– 9:30 – 10:15 – praca bazy gry (podpisywanie list uczestnictwa);
– 10:15 – start gry, rozdanie map;
– 10:30 – 13:00 – grill i ognisko, rozdawanie prezentów przez Świętego Mikołaja, indywidualne zdjęcia z Mikołajem);
– 13:00 – koniec limitu czasowego wszystkich tras;
– 13:00-14:00 – oficjalne zakończenie gry, rozdanie dyplomów oraz medali, losowanie nagród.

ŚWIADCZENIA:
• Mapa wraz z kartą startową,
• Dyplomy i medale dla każdego uczestnika – dziecka,
• Poczęstunek dla każdego uczestnika – dziecka oraz opiekuna.
• Paczka od Św. Mikołaja dla każdego dziecka startującego w rajdzie.
• Zaplecze sanitarne (wc),
Dodatkowe atrakcje: otrzymanie prezentu od samego Świętego Mikołaja! Możliwość zrobienia
sobie zdjęcia ze Św. Mikołajem, przejazdy wozem strażackim, pokaz największego samochodu do ratownictwa technicznego „Rotator, grill, ognisko, karnety na wizytę u weterynarza, na pizzę (oraz inne vouchery do rozlosowania wśród opiekunów) oraz inne (w przypadku napływu kolejnych Partnerów).

WARUNKI UCZESTNICTWA:
• Przesłanie zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy (Formularz na trasę Mikołajową, formularz zapisów na pozostałe trasy) do dnia 30 listopada 2023.
• Dokonanie opłaty startowej na konto Organizatora. Jej wysokość uzależniona będzie od terminu jej dokonania, a także od wybranej trasy oraz wieku uczestnika, za którego jest uiszczana:

Opłatę startową należy przesłać przekazem lub przelewem na konto:
Stowarzyszenie ROC Razem Osiągniemy Cel
NestBank: 91 2530 0008 2009 1014 4143 0001
z dopiskiem Mikołaj + imię i nazwisko osoby/osób za które wysyłana jest opłata startowa,
• Podpisanie listy uczestnictwa (w tym oświadczenia o udziale w grze na własną odpowiedzialność) – w bazie rajdu;
• Osoby w wieku 16-18 lat będą mogły wziąć udział w grze po oddaniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów na samodzielny udział w grze;
• Osoby poniżej 16 roku życia zobowiązane będą brać udział w grze tylko pod opieką osoby pełnoletniej.

ZASADY ROZGRYWANIA TRASY  MIKOŁAJOWEJ:
• Gra polega na odnalezieniu punktów kontrolnych za pomocą mapy otrzymanej od organizatora;
• Swoją obecność na PK uczestnik powinien potwierdzić dziurkując kartę startową perforatorem znajdującym się na PK.
• Należy zaliczyć przynajmniej jeden PK,
• Cała trasa to około 2,5 km lub 5 km (opiekun wybiera trasę dostosowaną do wieku dziecka). Długość trasy należy dostosować do wieku oraz kondycji dziecka. Można wybrać tylko najbliższe punkty, co za tym idzie skrócić dystans,
• na trasie nie będzie prowadzona klasyfikacja – każde dziecko startujące w grze otrzyma imienny dyplom oraz medal za udział w grze.

PUNKTY KONTROLNE:
Punkty kontrolne (PK) będą oznaczone w terenie biało-pomarańczowymi lampionami z numerem oraz kodem punktu lub/i perforatorem. Obecność uczestnika na punkcie będzie potwierdzana na kartach startowych, które uczestnicy (po otrzymaniu w biurze zawodów) muszą posiadać przy sobie. Potwierdzenie punktu kontrolnego będzie polegać na przedziurkowaniu odpowiedniej kratki na karcie startowej lub spisaniu kodu znajdującego się na lampionie. Każdy z zawodników powinien odwiedzić punkt osobiście. Na wybranych punktach będą dodatkowe zadania lub zagadki, dodatkowo punktowane (1 poprawnie zaliczone zadanie – 1 punkt przeliczeniowy). W komunikacie startowym ogłoszonym przed rozpoczęciem rajdu będzie podana ilość punktów kontrolnych oraz inne ważne informacje dotyczące rajdu.

ZASADY ROZGRYWANIA RAJDU NA TRASIE PIESZEJ 15 KM ORAZ ROWEROWEJ 40 KM:
• Aby zostać sklasyfikowanym w zawodach na każdej z tras należy prawidłowo potwierdzić co najmniej jeden PK;
• Za każdy prawidłowo potwierdzony PK oraz za prawidłowo wykonane zadanie lub poprawnie rozwiązaną zagadkę zawodnik otrzyma 1 punkt przeliczeniowy;
• Zwycięzcami (na trasach: piesza 15 km, rower 40 km) w poszczególnych kategoriach zostaną osoby, które na danej trasie zdobędą najwięcej punktów przeliczeniowych w najkrótszym czasie;
• W klasyfikacji w pierwszej kolejności brana będzie pod uwagę suma punktów przeliczeniowych, a w drugiej czas przybycia na metę;
• Za przybycie na metę po wyznaczonym limicie czasu naliczane będą punkty karne – za każdą rozpoczętą minutę spóźnienia odejmowany będzie jeden punkt przeliczeniowy;
• W zawodach wykorzystywana zostanie mapa turystyczna,
• Zawodnicy zobowiązani są do jazdy w kasku sztywnym;
• Zaleca się wyposażenie uczestników w mapnik, licznik kilometrów, kompas i podstawowe narzędzia do naprawy roweru;
• Nieklasyfikowani będą zawodnicy, którzy nie przestrzegają zasad sportowego zachowania, nie zaliczyli żadnego punktu kontrolnego, nie zwrócą karty startowej po przybyciu na metę lub nie dotrą na metę do godz. 13.30;
• Uczestnicy, którzy podczas zawodów nie mogą bądź nie chcą kontynuować jazdy z jakiegokolwiek powodu, zobowiązani są poinformować o tym fakcie Organizatora;
• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub skrócenia tras zawodów ze względu na złe warunki atmosferyczne.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Gra będzie się odbywała przy nieograniczonym ruchu drogowym, dlatego uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego,
Każdy uczestnik bierze udział w Grze na własną odpowiedzialność, musi to potwierdzić, podpisując stosowny dokument, w którym zadeklaruje pełną odpowiedzialność za ryzyko wypadku, jego skutki i ewentualne obrażenia oraz wyposażenie i zgubione rzeczy,
Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom Gry oraz osobom trzecim,
Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularzy Gry są kompletne i zgodne z prawdą,
Zabronione jest niszczenie wszelkich upraw, nasadzeń leśnych jak i własności prywatnej,
Zabrania się śmiecenia na trasie Gry,
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Gry z powodów niezależnych od niego,
Uczestnik dokonujący rejestracji, akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z zapisami na podstronie: https://roc.org.pl/rodo/
Uczestnik akceptujący niniejszy regulamin zgadza się na wykorzystanie swojego wizerunku przez organizatora, media i sponsorów.