Prosimy o wypełnienie zgłoszenia do rodzinnej gry terenowej „Wyprawa po skarb”:

  Imię Kapitana Drużyny*:
  Nazwisko Kapitana Drużyny*:
  Rok urodzenia Kapitana Drużyny*:
  Miasto*:
  Nazwa drużyny:
  Adres email*:
  Numer telefonu*:
  Ilość Osób w Drużynie*:
  Imiona i nazwiska członków Drużyny:
  Zapoznałem/am się z Regulaminem Rajdu i akceptuję jego zapisy*
  Uwagi:
  Pola oznaczone * są wymagane.