Zapraszamy do zapisów poprzez wypełnienie poniższego formularza zapisów:

  Imię Kapitana Drużyny*:
  Nazwisko Kapitana Drużyny*:
  Rok urodzenia Kapitana Drużyny*:
  Miasto*:
  Nazwa drużyny*:
  Adres email*:
  Numer telefonu*:
  Ilość Osób w Drużynie*:
  Imiona Członków Drużyny:
  Zapoznałem/am się z Regulaminem Rajdu i akceptuję jego zapisy*
  Uwagi:
  Pola oznaczone * są wymagane.