1. Ogromna prośba do startujących na trasach rowerowych, którzy przyjeżdżają w sobotę:
  sugerujemy i gorąco rekomendujemy, by pozostawić samochód w Goleszowie, na parkingu przy Urzędzie Gminy lub w tamtej okolicy. Z tego parkingu do bazy jest tylko 3,6 km, co stanowi świetną rozgrzewkę przed startem, a w okolicy bazy naprawdę nie ma za dużo miejsc parkingowych.

  W Cisownicy jest niewiele miejsc parkingowych, a wąskie uliczki nie pozwalają na parkowanie przy ulicy, dlatego sugerujemy, że pozostawienie samochodu w Goleszowie będzie dobrym pomysłem. Po co później się denerwować i tracić czas w poszukiwaniu miejsca parkingowego?

 2. Wejście do biura rajdu jest poprzez główne wejście szkoły od ulicy Cisowej – oznaczone na rysunku niebieską kropką.

 3. Parkingi, z których można korzystać (NIE JEST ICH DUŻO dlatego prosimy o sprawne i ciasne parkowanie) zaznaczone są kolorem zielonym na rysunku.

  Są to:
  – przy szkole od strony ul. Jury Gajdzicy, na parkingu oznaczonym kolorem różowym parkują samochody uczestników przyjeżdżających w piątek (i też prosimy maksymalnie wykorzystywać przestrzeń).
  – przy kościele oraz przy parafii – ulica Cisowa.

 4. W bazie będzie można, w oczekiwaniu na start i po rajdzie, napić się kawy i herbaty. Prosimy jednak o zabranie swoich kubków. Nie będziemy rozdawać (w trosce o środowisko) jednorazowych kubków. Ewentualnie będzie można zakupić kubek naszego stowarzyszenia (cena 20 złotych).

 5. Osoby, które na rajd wezmą swojego pupila proszone są o zadbanie o bezpieczeństwo zarówno innych Uczestników rajdu jak i swojego psa. Prosimy również by pies nie przeszkadzał w odprawie (by nie szczekał). Jeżeli wiecie, że pies nie powstrzyma się od szczekania proszę oddalić się podczas odprawy, by inni Uczestnicy mogli w spokoju jej wysłuchać.

 6. Każdy Uczestnik przy odbiorze zarówno karty startowej jak i mapy sprawdza czy na karcie i na mapie jest opis adekwatny z trasą na której startuje – np. P15 lub P50.

 7. Każdy Uczestnik jest zobligowany do sprawdzenia swojego wyniku w pliku z wynikami, a w przypadku trasy TR150 w tym pliku i w przypadku stwierdzenia, że nie jest on zgodny ze stanem faktycznym należy poinformować o tym organizatora. Wyniki będą prezentowane wyłącznie w tym pliku, nie będą drukowane, ani osoby odbierające karty startowe nie będą udzielać informacji na temat wyniku.

 8. Mapy i skala oraz ilość PK:

  Trasa rowerowa 150 km – Mapa A3 + A4, skala 1:50 000, 35 PK
  Trasa rowerowa 50 km – mapa A4, skala 1:50 000, 16 PK
  Trasa piesza 50 km – mapa A3, skala 1:25 000, 24 PK
  Trasa piesza 25 km – mapa A4, skala 1:25 000, 14 PK,
  Trasa piesza 15 km – mapa A5, skala 1:50 000, 11 PK.

 9. Mapy oraz karty startowe będą wydrukowane na papierze niezniszczalnym, nie będziemy zatem wydawać do nich koszulek, ani worków. Nie będziemy także dysponować taśmami klejącymi. Wyjątek stanowi mapa dla trasy pieszej 15, która będzie wydrukowana na zwykłym papierze i zabezpieczona workiem.

 10. Dopuszczamy korzystanie z zegarka w celu mierzenia odległości.

 11. Dla trasy TR150 (tylko i wyłącznie):

  Wszelkie przerwy na trasie Rajdu i w Bazie Rajdu są wliczane w czas przebycia trasy i można korzystać z tego przywileju bez ograniczeń, poza punktem opisanym na mapie: „CZAS STOP czynne 10:00-17:00”, na którym zawodnik ma możliwość skorzystania ze stop czasu w maksymalnym limicie do jednej godziny. Na tym punkcie nie będzie PK, będzie za to lampion z napisem „CZAS STOP”, który należy odbić po przybyciu na punkt oraz lampion z napisem „CZAS START”, który należy odbić po zakończeniu posiłku. Informacja o lokalizacji Punktu CZAS STOP będzie umieszczona na mapie.

 12. Dla trasy TR150: Osoby, które pożyczają telefon proszone są o odebranie go w piątek (jeżeli są już w piątek w bazie), osoby, które przyjeżdżają w sobotę i wypożyczają telefon proszone są o wcześniejsze (sugerujemy 6:30) przybycie do bazy, w celu sprawnego odebrania telefonu i ustawienia go.

 13. Dla trasy TR150: Plik pkx z nr Punktów Kontrolnych dla aplikacji już jest dostępny. Plik należy pobrać do katalogu „pobrane”, a następnie uruchomić aplikację CheckPoint i załadować mapy (otworzyć katalog „pobrane” i wybrać plik pkx).

 14. Dla trasy TR150: Podczas rejestracji w Biurze Rajdu, z telefonu posiadanego podczas Rajdu, należy wysłać SMS na nr 664 079 888 (sieć T-mobile) wpisując w treści Trasę, swoje imię i nazwisko oraz nr startowy, np. TR300 Jan Kowalki 201. Wysłanie SMS rejestrującego jest niezwykle istotne ze względu na prawidłową weryfikację danych i nr telefonu zawodnika.

 15. Dla trasy TR150: Zasady budowy kodów literowych na punktach stałych.

  W tym roku na trasie TR150 punkty kontrolne znajdujące się w Czechach (oznaczone literą T) będą wymagały od uczestnika samodzielnego stworzenia czteroliterowego kodu potwierdzającego obecność na PK. W opisie takiego punktu kontrolnego (oznaczonego literą T + numer) będzie znajdować się zwięzła instrukcja sposobu utworzenia czteroliterowego kodu bazująca na informacji dostępnej w miejscu oznaczenia PK na mapie. Informacja ta będzie zawarta na stałym elemencie znajdującym się w terenie typu: tablica informacyjna, innego typu tabliczki, różnego rodzaju ciągi cyfr.

  Podstawowe zasady tworzenia kodów są następujące:
  * kod zawsze składa się z czterech liter (bez polskich znaków – czyli Ł to L)
  * jeżeli w instrukcji jest odwołanie do cyfr lub liczb to zamienia się je na litery wg zasady: kod tworzy pierwsza litera nazwy cyfry – np. jeżeli w instrukcji będzie chodziło o rok i zostanie odczytany z elementu stałego rok 2156 to kod potwierdzający będzie DJPS czyli Dwa, Jeden, Pięć, Sześć
  * obowiązująca kolejność czytania / układania kodów to od lewej do prawej i z góry na dół
  * jeżeli w instrukcji pada słowo „wyrazy” to chodzi o pierwsze litery wyrazów – np. jeżeli na miejscu znajdziecie tabliczkę „Przejście Przez Tory Surowo wzbronione” to instrukcja: ‘żółta tabliczka – wyrazy’ powinna zaowocować wygenerowaniem kodu PPTS
  * jeżeli nie ma w instrukcji odwołania do roku, cyfr, liczb czy wyrazów, a instrukcja wskazuje na jeden konkretny wyraz to należy wpisać pierwsze cztery litery tego wyrazu – np. instrukcja odnosi się do nazwy łacińskiej dębu (Quercus) to kod do wpisania będzie miał formę QUER (4 pierwsze litery słowa)
  * jeżeli w wyniku zastosowania instrukcji otrzymujemy dwie litery to należy je powtórzyć (na słupku są litery PK to prawidłowy kod to PKPK)
  Po wpisaniu prawidłowego kodu z tablicy, w aplikacji pojawi się kod PK wraz z nr punktu, do którego jest przypisany. W przeciwnym wypadku podany kod jest nieprawidłowy (funkcja ta działa od wersji 3.2).


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *