1. RYS HISTORYCZNY/FABULARNY
2018 – Wiosenne Czarne KORNO (Klęska SFAROC’a pod Kobylanami).
Niegdyś szczęśliwe i spokojne Królestwo Lampionu spowiła straszliwa zima, skuwając lodem lasy i drogi… Wraz z nią nadeszły także siły ciemności, na czele których stał złowieszczy Lord SFAROC. Tylko zdecydowana i heroiczna postawa Rycerzy Orientu pozwoliła doprowadzić do decydującej bitwy tej kampanii… bitwy pod Kobylanami, rozegranej w niemal kopnym śniegu i przy straszliwym mrozie. Pozwoliło to zatrzymać inwazję… ale tylko chwilowo. 
2019 – Kompania KORNA (Odsiecz lanckorońska celem odbicia utraconych lampionów). Rok po straszliwej bitwie pod Kobylanami, grupa Rycerzy Orientu sformowała Kompanię KORNĄ, która wyruszyła w długą i niebezpieczną misję… misję, która miała dokonać zwiadu, rozpoznania walką… ustalić z czym, tak naprawdę, przyszło zmierzyć się Królestwu Lampionu.
Dokonawszy rekonesansu Kompania KORNA odkryła miejsce ukrycia skradzionych lampionów i w brawurowej szarży (przez historię nazwaną „odsieczą lanckorońską”) odzyskała skarby Królestwa. Mimo tego lokalnego triumfu, Rycerze Orientu wiedzą, że wojna o lampiony, tak naprawdę, dopiero się zaczyna… na horyzoncie bowiem pojawia się nowe zagrożenie… To upiorny Alchemik KORNOlis. Jego pakt ze złowieszczym Lordem SFAROC’em może być zagrożeniem o skali, jakiej ich Królestwo jeszcze nie widziało.
2020 – 2022 – Siła KORNOlisa
Lord SFAROC wezwał na pomoc swojego upiornego sługę Alchemika KORNOlisa. Jego złowieszcza inkantacja ma – już na zawsze – pozbawić Królestwo Lampionu swych skarbów. Rycerze Orientu przygotowują się zatem do kolejne bitwy z siłami ciemności, tworząc gotowe do walki formacje:
– Batalion „24H” (pieszo-zmechanizowany) musi zabezpieczyć strategiczne rozdroża i kluczowe punkty obserwacyjne na dalekich rubieżach, tak aby siły ciemności nie wykorzystały ich do przerzutu swych oddziałów na najsłabiej chronione tereny Królestwa. Część tej niebezpiecznej misji, Batalion będzie musiał wykonać pod osłonę nocy… i tylko od jego postawy zależeć będzie bezpieczeństwo flank pozostałych jednostek Królestwa Lampionu.       
– Dywizja „12H” (pieszo-zmechanizowana)
Główne siły uderzeniowe Rycerzy Orientu, których najważniejszym zadaniem będzie rozpoznanie bojem i związanie walką przeważających liczebnie (i jednostkowo :P) Sił KORNOlisa. To właśnie na Nich, w dużej mierze, oprze się ciężar walk w tej kampanii.  
– Pułk „7H” (pieszo-zmechanizowany)
Desantowany za głównymi liniami wroga, ma zabezpieczyć najważniejsze punkty kontrolne, od których zależy powodzenie i niepowodzenie kampanii wroga. Działania dywersyjne będą obejmować przejęcie wież obserwacyjnych, zakłócenie szlaków komunikacji oraz zajęcie kluczowych obiektów strategicznych. 
– Pododdział „Wyprawa KORNOliska” 
Grupa bojowa mająca na celu odciągnięcie Sił KORNOlisa od głównych kierunków natarcia i związanie ich na tyle długo, by nie zdołały przyjść z pomocą zagrożonym odcinkom frontu. Jeśli uda Im się pomyślnie wykonać zadanie, pozostałe jednostki Rycerzy Orientu zostaną zluzowane na wielu kierunkach i zdobędą przewagę operacyjną nad pozostałymi Siłami KORNOlisa.
…i wtedy, tylko wtedy, gdy wszystkim pododdziałom uda się wykonać swoje zadnia, rozległe tereny Królestwa Lampionu zostaną zabezpieczone a Siły KORNOlisa zostaną w pełni odparte. W przyszłości być może umożliwi to przygotowanie kontrofensywy, której celem będzie szturm na główną Twierdzę SFAROC’a… położoną w niedostępnych i zakazanych rubieżach KORNOkorum. 
…plus garść mniej istotnych informacji:
2. BUFET W BAZIE
W bazie będzie dostępny bufet, gdzie od piątku do niedzieli będzie można napić się kawy lub herbaty, a w sobotę poczęstować się owocami, słodyczami i innymi przekąskami.
W trosce o środowisko nie będzie jednorazowych kubków. Prosimy o zabranie swoich, wielorazowych kubków.
3. BUFET NA TRASIE
Na trasie 12-godzinnej i 24-godzinnej w Bacówce Brzanka, w godzinach 8:00-18:00, każdy Uczestnik, który tam dotrze, będzie mógł zjeść przepyszną szarlotkę oraz napić się kawy/herbaty do wyboru.
4. POSIŁEK PO RAJDZIE
Ciepły posiłek regeneracyjny będzie można zjeść w Karczmie „Galicja”, Rynek 1, Ciężkowice za okazaniem kuponu, który będzie wydawany w pakietach startowych.
Godziny wydawania posiłków: od 15:00 w sobotę do 1:00 w niedzielę.
5. SKALA, FORMAT ORAZ ILOŚĆ MAP, kary za przekroczenie limitu.
Trasa rodzinna – 1 mapa formatu A4, w skali 1: 25 000,
Trasy 7 h – 1 mapa formatu A3, w skali 1: 50 000,
Trasy 12 h – 1 mapa formatu A3 oraz 1 mapa formatu A4, w skali 1: 50 000,
Trasy 24 h – 1 mapa formatu A3 oraz 2 mapy formatu A4, w skali 1: 50 000.
W przypadku przekroczenia limitu czasowego, który jest do:
– godziny 16:00 w przypadku trasy rodzinnej,
– godziny 16:30 w przypadku TR7,
– godziny 17:00 w przypadku TP7,
– godziny 20:00 w przypadku TP12 oraz TR12,
– godziny 24:00 w przypadku TP24 oraz TR24
naliczana jest kara w wysokości 1 punktu wagowego za każdą minutę spóźnienia. Przekroczenie limitu czasowego o 60 minut lub więcej skutkować będzie dyskwalifikacją.
6. SKAMIENIAŁE MIASTO
SKAMIENIAŁE MIASTO to rezerwat i nie wolno w nim poruszać się ani z rowerami, ani z psami. Wstęp do rezerwatu możliwy jest tylko pieszo i po zakupie biletu w kasie.
a) Jest jednak sporo dróg i szlaków omijających główną część rezerwatu, więc nie będzie to miało negatywnego wpływu na wariantowość.
b) Jednocześnie informujemy, że JEDYNIE TRASA RODZINNA będzie mieć punkty kontrolne zlokalizowane w Rezerwacie SKAMIENIAŁE MIASTO.
Dla tej trasy (i TYLKO dla niej!!) możliwe będzie przejście głównym szlakiem rezerwatu, w ramach tzw. LOB (Linii Obowiązkowego Przejścia).
Wstęp do rezerwatu będzie dla tej trasy bezpłatny po okazaniu numeru startowego.
Nadal jednak obowiązywać będą zakazy związane z regulaminem (psy, rowery, schodzenie ze szlaku).
7. PARKOWANIE POJAZDÓW:
Ogólnodostępne parkingi:
– przy Szkole przy ul. Łuczkiewiczów,
– ulica Tysiąclecia, przy Szkole i Urzędzie Gminy,
– parking przy Rynku,
– parking przy Parku Zdrojowym.
Prosimy o nie zastawianie wjazdu oraz pojazdów przy Hali Sportowej.
8. TYPY PUNKTÓW KONTROLNYCH (nie dotyczy trasy RODZINNEJ)
Rajd zostanie rozegrany na zasadach ROGAININGU czyli punkty kontrolne będą miały swoje wagi przeliczeniowe, według schematu
PKT 10-19, to 10 pkt przeliczeniowych za każdy punkt
PKT 60-69, to 60 pkt przeliczeniowych za każdy punkt
PKT 100-109, to 100 punktów przeliczeniowych za każdy punkt
Szczegóły zostaną umówione na odprawach poszczególnych tras.
Typy punktów kontrolnych:
a) klasyczne lampiony z perforatorem, oznaczone na mapie numerem np. 44, 92.
b) stałe obiekty w terenie (potwierdzeniem zaliczenia PK będzie odpowiedź na zagadkę dotyczącą obiektu), oznaczone na mapie literką X32, X64.
Na punktach typu X nie będzie lampionów.
W razie wątpliwości Organizator może poprosić o okazanie zdjęcia obiektu, celem dodatkowej weryfikacji.
Na niektórych punktach kontrolnych znajdować się będą dodatkowe instrukcje w jaki sposób odnaleźć UKRYTE (nienaniesione na mapę) punkty kontrolne zwane KAMRATAMI. Takie punkty będą miały oznaczenie +K
Przykład: „72 + K” oznacza, że
na punkcie nr 72 (wartym 70 punktów przeliczeniowych) znajdziecie dodatkową instrukcję jak odnaleźć punkt typu Kamrat (K72). Kamrat może być dodatkowym lampionem lub zagadką (obiektem) i będzie znajdować się od punktu z instrukcją NIE dalej niż 500m. Każdy kamrat ma wartość 40 punktów przeliczeniowych. W praktyce na punkcie „72 +K” możecie zdobyć 70 lub 110 punktów przeliczeniowych (jeśli odnajdziecie również jego kamrata).
9. CZEGO MOŻNA SIĘ SPODZIEWAĆ:
– przewyższeń,
– psychodelii,
– przewyższeń,
– ciekawych historycznie/przyrodniczo/itp punktów kontrolnych,
– jeszcze trochę przewyższeń,
– punktów kontrolnych zupełnie „od czapy”,
– czy wspominałem już, że przewyższeń?
– wierszowanych „o co tu chodzi?”  i punktów z cyklu „no przecież tam by chyba nie dali…” 😀
10. CZEGO NIE MOŻNA SIĘ SPODZIEWAĆ:
– współczucia,
– empatii,
– zapłakania nad waszym losem.
RAJD WAS WYBATOŻY 😀

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *